Transparantie als succesfactor en marketinginstrument.
Transparantie als succesfactor en marketinginstrument.
2 min. leestijd

Transparantie als succesfactor en marketinginstrument.

Wekelijks besteden we in onze blog aandacht aan de 9 tips die de teamintuïtie in jouw bedrijf versterken.

Vandaag tip 6: “Zorg dat je dagelijks werkt aan het verbeteren van de gezamenlijke visie en aanpak, want dat versterkt de ontwikkeling van een goede teamintuïtie: het deelbaar maken van de gezamenlijke visie & aanpak is noodzaak om deze te kunnen verbeteren.”

Maatschappelijke ontwikkelingen gaan steeds sneller. De verdergaande globalisering, de digitalisering en de daarmee samenhangende transparantie zijn hiervan toonaangevende voorbeelden. Dit vraagt om een andere manier van communiceren, want het heeft de klant én medewerker wijzer gemaakt en daarmee veeleisender. Van jouw bedrijf en van jou als leider wordt daardoor steeds meer verwacht.

Kennis en ervaring delen maakt mensen bewuster van de gevolgen van beslissingen die zij moeten nemen, zowel zakelijk als privé. Normaal gesproken leidt dit tot betere beslissingen en vergroot het de kans op succes. Dit geldt ook voor een team van mensen. En nog beter werkt het als mensen een actieve rol hebben bij de totstandkoming van visie en aanpak.

Ondernemers moeten doorzien wat de roep om transparantie betekent voor de manier waarop zij zich profileren. De roep om transparantie wordt alleen nog maar groter. Daarmee is het langzaamaan een succesfactor en een echt marketinginstrument. Transparantie begint binnen de muren van het eigen bedrijf. Bewust werk maken van een gezamenlijke visie is de basis, want dat zorgt voor draagvlak binnen je team. Samen bouwen aan de nieuwe wereld. En het mooie is dat wat je niet zo maar afbreekt, wat je zélf bouwt.

Feitelijk stelt transparantie (potentiële) klanten in staat een helder beeld te vormen van de partij met wie zij in zee gaan. Maar ook medewerkers, leveranciers en andere partijen krijgen zo een beter beeld. En niet transparant zal daarbij steeds meer worden vertaald als niet betrouwbaar, met alle gevolgen van dien. Je kunt bijvoorbeeld niet aan goed gekwalificeerd personeel komen, omdat ze geen positief beeld over je hebben kunnen vormen.

Heel veel dingen lijken zo ontzettend logisch dat we haast vergeten dat we er toch echt bewust aandacht aan moeten besteden. Zo moet je als ondernemer je eigen beperkingen onderkennen en (durven) bouwen op de deskundigheid van de anderen. Werken aan een gedeelde en gezamenlijke visie én het doorvertalen ervan naar alle processen is een dynamisch proces dat nooit stopt. En omdat je er altijd aan werkt, en steeds kleine aanpassingen doet, ervaar je geen veranderingsprocessen. Transparantie versterkt zo teamintuïtie en tegelijkertijd het imago van je bedrijf.

Vraag: Is transparantie al een succesfactor en marketinginstrument binnen jouw bedrijf?

Over de schrijver
Paul Joore (geboren 1970) is een ambitieuze & idealistische professional. Dit heeft hij hard gemaakt, als grondlegger en eigenaar van Route ICR. En daarmee ook van de Route ICR webapplicatie. Hij is een zeer ervaren ondernemerscoach én is zelf ondernemer. Hij wordt vooral gedreven door zijn overtuiging dat kennis, ervaring en vaardigheden delen de basis is voor groei. Want dat maakt mensen bewuster van de gevolgen van beslissingen die zij moeten nemen, zowel zakelijk als privé. En daarmee stuur je gedrag én stimuleer je groei.Als bedrijfseconoom en registeraccountant, legt hij eind vorige eeuw een sterke basis voor zijn zakelijke carrière bij de accountants tak van Arthur Andersen. Aansluitend is hij in allerlei (interim) management rollen actief in het bedrijfsleven, bij zowel beursgenoteerde als MKB bedrijven. Inmiddels ligt zijn focus reeds vele jaren op het helpen van ondernemers bij het realiseren van hun ambitie. Hij heeft zich dan ook ontwikkeld tot groei coach én trainer on the job voor het MKB. Groeien staat hierbij voor beter én groter worden.Maar het knaagde aan Paul dat hij in zijn eentje maar een beperkt aantal ondernemers kon helpen met zijn kennis en ervaring. Daarom heeft hij zich jaren geleden ten doel gesteld om álle MKB bedrijven op een laagdrempelige en betaalbare manier van de benodigde kennis en vaardigheden te voorzien. Allereerst om de onwetendheid bij ondernemers om te zetten in bewustwording. En daarmee te zorgen dat zij begrijpen hoe zij hun eigen kwaliteiten en die van hun medewerkers effectiever en efficiënter kunnen inzetten in hun bedrijf. Als een fundament voor duurzaam ondernemen. Als een fundament voor duurzame groei.Na jaren pionieren, vele mooie gesprekken met allerlei partijen in de markt, tegenslagen vanuit alle hoeken, en vooral heel veel ontwikkeluren, is de Route ICR webapplicatie inmiddels dé oplossing om het voorgaande te bereiken.‘Learning on the job’, of beter gezegd ‘learning by doing’ als basis voor een praktische invulling van MKB governance. Zo wordt de kans dat ondernemers (sneller) hun doelen bereiken aanzienlijk vergroot. Een hele mooie bijkomstigheid is dat meer kennis bij het MKB bijdraagt tot meer focus en daardoor leidt tot minder verspilling van energie en grondstoffen. Zo draagt een betere MKB governance ook nog eens bij aan een duurzamere wereld!Paul is tevens auteur van het ondernemersboek ‘Succesvol groeien doe je zo!’.
Reactie plaatsen