Privacy Policy

Privacyverklaring InControlRating B.V.


Privacybeleid InControlRating


InControlRating hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen je privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met je persoonlijke informatie om. Dit privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van prospects, klanten en partners.
Persoonsgegevens die wij verwerken
InControlRating verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

* Voor- en achternaam;
* E-mailadres;
* Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
* Gegevens over je functie en jouw activiteiten op onze website;
* IP-adres;
* Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vic@incontrolrating.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
InControlRating verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Het afhandelen van je betaling;
* Verzenden van onze nieuwsbrief of overige mailings:

* Over jouw account binnen de online Route ICR webapplicatie;
* Over belangrijke ontwikkelingen in de markt;
* Over commerciële aanbiedingen;
* Voor marktonderzoek.

* Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
* Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
* InControlRating analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
* InControlRating verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren
InControlRating zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

* Belastingdienst: 7 jaar;
* Route ICR account: tot uiterlijk 2 jaar nadat je je account hebt opgezegd;
* Activiteit op de website: ten hoogste 3 maanden.

Delen met anderen
De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen (relatiebeheer-) systeem. Dit systeem is streng beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt. Enkel geaggregeerde informatie zal worden ingezet voor vergelijkingsdoeleinden en deze zal, al dan niet tegen betaling, in de markt openbaar worden gemaakt.

InControlRating verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. InControlRating blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
InControlRating gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. InControlRating gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ze kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden en helpen ons om de website goed te laten werken. Daarnaast plaatsen we cookies die ons helpen onze website te optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen door ons een e-mail te sturen met dit verzoek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. InControlRating zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Contact
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op via vic@incontrolrating.com.

Beveiliging
InControlRating neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via vic@incontrolrating.nl.
Wijzigen van dit privacybeleid
InControlRating houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12 januari 2022.


arrow_drop_up arrow_drop_down