arrow_drop_up arrow_drop_down
Een levende aanpak houdt je team scherp.
3 december 2018 

Een levende aanpak houdt je team scherp.

Wekelijks besteden we in onze blog aandacht aan de 9 tips die de teamintuïtie in jouw bedrijf versterken.

Vandaag tip 8: “Al het voorgaande komt samen in de organisatorische inrichting van je bedrijf: maak deze zichtbaar en deelbaar om te zorgen dat het team hier dagelijks actief mee aan de slag kan.”

Hoe zou het zijn wanneer al je teamgenoten dag in dag uit, dolenthousiast de missie & visie van je bedrijf omzetten in resultaatgericht gedrag?

Begin er eens mee om te zorgen dat je aanpak, of beter gezegd je organisatorische inrichting op papier staat. Dan is deze in ieder geval zichtbaar en deelbaar met je teamgenoten. Een welkom houvast om een gezamenlijke visie en aanpak te vormen én daarmee een goede basis om tot teamintuïtie te komen. Twee termen zijn bepalend voor de organisatorische inrichting van je bedrijf (je aanpak), namelijk kwaliteit en structuur.

Maar welke relatie hebben kwaliteit en structuur eigenlijk? Structuur is een hulpmiddel om het succes op een beheersbare manier na te streven en te bereiken. Met andere woorden structuur ondersteunt het proces om te komen van ambities en intenties tot gewenst gedrag en nagestreefd succes. Daarmee vormt structuur een belangrijk hulpmiddel om steeds de gewenste minimum kwaliteitseisen te bereiken.

Kwaliteit is dan ook veel meer dan een kreet. Bij kwaliteit denken ondernemers al snel aan ISO en aan door procedures gedreven activiteiten. Volgens het woordenboek is de betekenis van kwaliteit, de mate waarin iets goed is. Dus daar draait het om, hoe goed is jouw bedrijf eigenlijk? En kun je succesvol zijn wanneer de kwaliteit van je product of dienst te wensen over laat? Wat je klanten als kwaliteit ervaren komt één op één voort uit de kwaliteit van je bedrijfsvoering Wat is eigenlijk de invloed van je managementvaardigheden op de kwaliteit van je bedrijfsvoering? Wanneer is iets eigenlijk 100% kwaliteit?

Je zult vast moeten stellen wat de ondergrens is die je stelt aan wanneer iets goed is. Dit doe je onder andere voor je eindproducten, voor de diensten die je levert, maar ook voor de organisatorische inrichting van je bedrijf. Vervolgens moeten deze minimum kwaliteitseisen door de aderen van alle teamleden stromen. Want zijn de verwachtingen onvoldoende duidelijk, dan is er al gauw verlies van tijd, energie en geld. Teamleden zijn dan immers niet of onvoldoende in staat om de gewenste richting te volgen. Gevolg is, dat het realiseren van de visie al snel gevaar loopt.

Je moet borgen, dat bij alles wat er gebeurt in je bedrijf de minimumeisen de ondergrens zijn van de prestaties. Als dat punt is bereikt kun je als ondernemer zeggen, dat je je zaakjes op orde hebt. Met andere woorden, dat je je bedrijf in de grip hebt. De professionele term hiervoor is dat je inControl bent en zo leid je het groeiproces van je bedrijf in goede banen.

Vraag: Heb jij het groeiproces van jouw bedrijf in de grip?

Over de schrijver
Eind vorige eeuw legt Paul Joore een sterke basis voor zijn zakelijke carrière bij de accountantstak van Arthur Andersen. Aansluitend is hij in allerlei (interim) management rollen actief in het bedrijfsleven, bij zowel beursgenoteerde als MKB bedrijven. Hierbij heeft hij zich ontwikkeld tot groei coach voor het MKB én trainer on the job. Groeien staat hierbij voor beter én groter worden. Met deze stevige achtergrond verstaat hij de kunst om zaken met elkaar in verband te brengen. Maar belangrijker nog is zijn drive om deze expertise deelbaar te maken met de échte ondernemers van ons land, die in het MKB. Zeker gezien de maatschappelijke ontwikkelingen waarvan, naast de verdergaande globalisering, ook digitalisering zonder meer een toonaangevend voorbeeld is. Dit vraagt om een andere manier van communiceren, want het heeft de klant wijzer gemaakt en daarmee veeleisender. “Ondernemers moeten doorzien wat de roep om transparantie betekent voor de manier waarop zij zich profileren. Ze moeten onderzoeken welke nieuwe mogelijkheden de digitalisering biedt om hun product te vermarkten. En dan moeten zij ook nog voortdurend de eisen bijhouden die de wet- en regelgeving voor de branche stelt. Ondernemers die willen doorgroeien, moeten weten wat er speelt en vooral weten waar zij staan.” Het MKB maakt nog te weinig gebruik van (digitale) tools. Succes is ambitie omgezet in resultaat. In dat kader valt het Paul Joore op, dat het MKB nog (te) beperkt gebruik maakt van tooling die in de loop der jaren is ontwikkeld om door middel van organisatie en structuur de kans op succesvolle groei te vergroten. Hij heeft zich daarom ten doel gesteld om deze grote groep op een laagdrempelige en toegankelijke manier van deze kennis en bijbehorende tooling te voorzien. Onwetendheid bij ondernemers moet daarmee worden omgezet in bewustwording van hoe zij hun eigen kwaliteiten en die van hun medewerkers effectiever en efficiënter kunnen inzetten in hun bedrijf. “Het is van belang dat de ondernemer inzicht heeft in de cijfers, de processen, de bedrijfscultuur. Hoe hangt alles samen en sturen we het gedrag van de medewerkers in de gewenste richting? De ondernemer formuleert zelf waar hij met zijn bedrijf naar toe wil. En dan is de tijd rijp voor de maatregelen die de processen meetbaar maken, beheersbaar maken en uiteindelijk ook verbeteren.” De kans, dat ondernemers hun doelen bereiken en succesvol groeien, wordt hiermee aanzienlijk vergroot. En zo is uiteindelijk de online Route ICR Applicatie geboren. Mooie bijkomstigheid is dat meer kennis bij het MKB bijdraagt tot meer focus en daardoor tot minder verspilling van energie en grondstoffen. Zo draagt een betere governance in het MKB ook nog eens bij aan een duurzamere wereld! Training, coaching en ondersteuning voor minder dan de prijs van een kopje koffie per dag. Wij geloven er dan ook heilig in dat iedere ambitieuze ondernemer met een goed business model áltijd succesvol kan groeien. Tenminste, als die bedrijven Route ICR volgen. Want met de webbased Route ICR DHZ coaching App zorg je dat alles tot in de puntjes is geregeld én maak je duidelijk wat de verwachtingen zijn van te leveren prestaties. Dit betekent dus houvast voor jezelf én je medewerkers om altijd de juiste focus te hebben. Doe je dit niet, dan is er een verwachtingskloof die beter en groter worden belemmert. Én daarnaast ook nog eens zorgt voor onnodig verlies van tijd, energie en geld. Route ICR is daarom educatie, advies en ondersteuning in 1 online omgeving voor jou en je team. Verhelderend, vernieuwend en resultaatgericht. Werken aan je organisatie met een prettig online houvast voor minder dan de prijs van een kopje koffie per dag. Want deze absolute basis moet voor iedereen beschikbaar en dus betaalbaar zijn!
Reactie plaatsen