Beter op elkaar ingespeeld met een lerende organisatie
Beter op elkaar ingespeeld met een lerende organisatie
2 min. leestijd

Beter op elkaar ingespeeld met een lerende organisatie

Wekelijks besteden we in onze blog aandacht aan de 9 tips die de teamintuïtie in jouw bedrijf versterken.

Vandaag tip 7: “Onderlinge zekerheden & automatismen versterken de teamintuïtie: zorg voor een lerende organisatie en blijf groeien als ondernemer én bedrijf.”

Je moet voortdurend de kwaliteit van processen en de geleverde producten of diensten verbeteren. Doe je dat niet, dan kun je de concurrentiestrijd wel schudden. De beste mensen hebben hierbij nauwelijks sturing nodig, maar zijn tegelijkertijd heel schaars. Sturen van gedrag is daarom van het allergrootste belang. En dat begint met voorbeeldgedrag. Daarnaast organiseren en structureren we, omdat we op weg naar succes zo min mogelijk afhankelijk willen zijn van het toeval. We zorgen voor een lerende organisatie en vormen daarmee de basis voor automatismen en onderlinge zekerheden.

De combinatie van voorbeeldgedrag en de wijze van organiseren en structureren bepaalt in sterke mate de cultuur van je bedrijf. Voorbeeldgedrag speelt een erg belangrijke rol, zeker in relatief kleinere bedrijven. Met structuur krijg je het gedrag van jezelf en je medewerkers in de gewenste richting. Structuur helpt je om beslissingen te nemen op basis van deugdelijke inzichten. Je bent je dan bewust van de factoren die je uiteindelijke besluit beïnvloeden. Heb je een structuur waarin je ook de werkelijke prestaties meet, dan kun je op basis daarvan besluiten om al dan niet bij te sturen. Bovendien kun je ervan leren en processen verbeteren.

Onderlinge zekerheden en automatismen helpen de teamintuïtie te versterken. Het biedt de basis voor topprestaties, máár het leerproces stelt wel hoge eisen aan het hele team. Iedereen moet bereid zijn om er 100% voor te gaan. Door te zorgen dat je organisatorische inrichting op papier staat en dus zichtbaar is, is deze ook deelbaar met je teamgenoten. Pas dan kun je gaan werken aan de kracht van herhaling.

En een goede visie moet groeien. Bovendien moet je deze doorlopend aanscherpen en / of verbeteren, want onze wereld verandert steeds sneller. De manier van denken van alle teamleden moet zoveel mogelijk plaatsvinden vanuit dezelfde visie. Doe je dit niet dan slijp je geen automatismen in de uitvoering en lever je nooit topprestaties. De duidelijkheid die hiermee gepaard gaat, zorgt voor rust en komt een goede werksfeer ten goede.

Een gedeelde visie en inzicht helpen om te kunnen anticiperen op wat je teamgenoten van plan zijn te doen. Door de vastigheid van wederzijdse verwachtingspatronen kunnen teamgenoten elkaar sneller dan vinden. Hoe beter je kunt inschatten wat er op je af gaat komen, hoe beter je in staat bent om op tijd de juiste maatregelen te nemen. Voorkom dat je steeds harder gaat lopen als het mis dreigt te gaan. Want daarmee ontmoedig je het doorlopende proces van een lerende organisatie. De boodschap is om vooral slimmer te gaan bewegen!

Vraag: Is jouw bedrijf ook al een lerende organisatie?

Over de schrijver
Paul Joore (geboren 1970) is een ambitieuze professional die gelooft in het delen van kennis om anderen beter te maken. In plaats van zekerheid in het bedrijfsleven koos hij ervoor om een online platform voor succesvol ondernemen te ontwikkelen. Paul is grondlegger en eigenaar van Route ICR. En daarmee ook van de Route ICR webapplicatie. Hij is een zeer ervaren ondernemerscoach én is zelf ondernemer. Hij wordt vooral gedreven door zijn overtuiging dat kennis, ervaring en vaardigheden delen de basis is voor groei. Want dat maakt mensen bewuster van de gevolgen van beslissingen die zij moeten nemen, zowel zakelijk als privé. En daarmee stuur je gedrag én stimuleer je groei. Als bedrijfseconoom en registeraccountant, legt hij eind vorige eeuw een sterke basis voor zijn zakelijke carrière bij de accountants tak van Arthur Andersen. Aansluitend is hij in allerlei (interim) management rollen actief in het bedrijfsleven, bij zowel beursgenoteerde als MKB bedrijven. Inmiddels ligt zijn focus reeds vele jaren op het helpen van ondernemers bij het realiseren van hun ambitie. Hij heeft zich dan ook ontwikkeld tot groei coach én trainer on the job voor het MKB. Groeien staat hierbij voor beter én groter worden. Maar het knaagde aan Paul dat hij in zijn eentje maar een beperkt aantal ondernemers kon helpen met zijn kennis en ervaring. Daarom heeft hij zich jaren geleden ten doel gesteld om álle MKB bedrijven op een laagdrempelige en betaalbare manier van de benodigde kennis en vaardigheden te voorzien. Allereerst om de onwetendheid bij ondernemers om te zetten in bewustwording. En daarmee te zorgen dat zij begrijpen hoe zij hun eigen kwaliteiten en die van hun medewerkers effectiever en efficiënter kunnen inzetten in hun bedrijf. Als een fundament voor duurzaam ondernemen. Als een fundament voor duurzame groei. Na jaren pionieren, vele mooie gesprekken met allerlei partijen in de markt, tegenslagen vanuit alle hoeken (want die horen er ook bij!), en vooral heel veel ontwikkeluren, is de Route ICR webapplicatie inmiddels dé oplossing om het voorgaande te bereiken. ‘Learning on the job’, of beter gezegd ‘learning by doing’ als basis voor een praktische invulling van MKB governance. Zo wordt de kans dat ondernemers (sneller) hun doelen bereiken aanzienlijk vergroot. Een hele mooie bijkomstigheid is dat meer kennis bij het MKB bijdraagt tot meer focus en daardoor leidt tot minder verspilling van energie en grondstoffen. Zo draagt een betere MKB governance ook nog eens bij aan een duurzamere wereld! Paul is tevens auteur van het ondernemersboek ‘Succesvol groeien doe je zo!’.
Reactie plaatsen