arrow_drop_up arrow_drop_down
Beter op elkaar ingespeeld met een lerende organisatie.
26 november 2018 

Beter op elkaar ingespeeld met een lerende organisatie.

Wekelijks besteden we in onze blog aandacht aan de 9 tips die de teamintuïtie in jouw bedrijf versterken.

Vandaag tip 7: “Onderlinge zekerheden & automatismen versterken de teamintuïtie: zorg voor een lerende organisatie en blijf groeien als ondernemer én bedrijf.”

Je moet voortdurend de kwaliteit van processen en de geleverde producten of diensten verbeteren. Doe je dat niet, dan kun je de concurrentiestrijd wel schudden. De beste mensen hebben hierbij nauwelijks sturing nodig, maar zijn tegelijkertijd heel schaars. Sturen van gedrag is daarom van het allergrootste belang. En dat begint met voorbeeldgedrag. Daarnaast organiseren en structureren we, omdat we op weg naar succes zo min mogelijk afhankelijk willen zijn van het toeval. We zorgen voor een lerende organisatie en vormen daarmee de basis voor automatismen en onderlinge zekerheden.

De combinatie van voorbeeldgedrag en de wijze van organiseren en structureren bepaalt in sterke mate de cultuur van je bedrijf. Voorbeeldgedrag speelt een erg belangrijke rol, zeker in relatief kleinere bedrijven. Met structuur krijg je het gedrag van jezelf en je medewerkers in de gewenste richting. Structuur helpt je om beslissingen te nemen op basis van deugdelijke inzichten. Je bent je dan bewust van de factoren die je uiteindelijke besluit beïnvloeden. Heb je een structuur waarin je ook de werkelijke prestaties meet, dan kun je op basis daarvan besluiten om al dan niet bij te sturen. Bovendien kun je ervan leren en processen verbeteren.

Onderlinge zekerheden en automatismen helpen de teamintuïtie te versterken. Het biedt de basis voor topprestaties, máár het leerproces stelt wel hoge eisen aan het hele team. Iedereen moet bereid zijn om er 100% voor te gaan. Door te zorgen dat je organisatorische inrichting op papier staat en dus zichtbaar is, is deze ook deelbaar met je teamgenoten. Pas dan kun je gaan werken aan de kracht van herhaling.

En een goede visie moet groeien. Bovendien moet je deze doorlopend aanscherpen en / of verbeteren, want onze wereld verandert steeds sneller. De manier van denken van alle teamleden moet zoveel mogelijk plaatsvinden vanuit dezelfde visie. Doe je dit niet dan slijp je geen automatismen in de uitvoering en lever je nooit topprestaties. De duidelijkheid die hiermee gepaard gaat, zorgt voor rust en komt een goede werksfeer ten goede.

Een gedeelde visie en inzicht helpen om te kunnen anticiperen op wat je teamgenoten van plan zijn te doen. Door de vastigheid van wederzijdse verwachtingspatronen kunnen teamgenoten elkaar sneller dan vinden. Hoe beter je kunt inschatten wat er op je af gaat komen, hoe beter je in staat bent om op tijd de juiste maatregelen te nemen. Voorkom dat je steeds harder gaat lopen als het mis dreigt te gaan. Want daarmee ontmoedig je het doorlopende proces van een lerende organisatie. De boodschap is om vooral slimmer te gaan bewegen!

Vraag: Is jouw bedrijf ook al een lerende organisatie?

Over de schrijver
Eind vorige eeuw legt Paul Joore een sterke basis voor zijn zakelijke carrière bij de accountantstak van Arthur Andersen. Aansluitend is hij in allerlei (interim) management rollen actief in het bedrijfsleven, bij zowel beursgenoteerde als MKB bedrijven. Hierbij heeft hij zich ontwikkeld tot groei coach voor het MKB én trainer on the job. Groeien staat hierbij voor beter én groter worden. Met deze stevige achtergrond verstaat hij de kunst om zaken met elkaar in verband te brengen. Maar belangrijker nog is zijn drive om deze expertise deelbaar te maken met de échte ondernemers van ons land, die in het MKB. Zeker gezien de maatschappelijke ontwikkelingen waarvan, naast de verdergaande globalisering, ook digitalisering zonder meer een toonaangevend voorbeeld is. Dit vraagt om een andere manier van communiceren, want het heeft de klant wijzer gemaakt en daarmee veeleisender. “Ondernemers moeten doorzien wat de roep om transparantie betekent voor de manier waarop zij zich profileren. Ze moeten onderzoeken welke nieuwe mogelijkheden de digitalisering biedt om hun product te vermarkten. En dan moeten zij ook nog voortdurend de eisen bijhouden die de wet- en regelgeving voor de branche stelt. Ondernemers die willen doorgroeien, moeten weten wat er speelt en vooral weten waar zij staan.” Het MKB maakt nog te weinig gebruik van (digitale) tools. Succes is ambitie omgezet in resultaat. In dat kader valt het Paul Joore op, dat het MKB nog (te) beperkt gebruik maakt van tooling die in de loop der jaren is ontwikkeld om door middel van organisatie en structuur de kans op succesvolle groei te vergroten. Hij heeft zich daarom ten doel gesteld om deze grote groep op een laagdrempelige en toegankelijke manier van deze kennis en bijbehorende tooling te voorzien. Onwetendheid bij ondernemers moet daarmee worden omgezet in bewustwording van hoe zij hun eigen kwaliteiten en die van hun medewerkers effectiever en efficiënter kunnen inzetten in hun bedrijf. “Het is van belang dat de ondernemer inzicht heeft in de cijfers, de processen, de bedrijfscultuur. Hoe hangt alles samen en sturen we het gedrag van de medewerkers in de gewenste richting? De ondernemer formuleert zelf waar hij met zijn bedrijf naar toe wil. En dan is de tijd rijp voor de maatregelen die de processen meetbaar maken, beheersbaar maken en uiteindelijk ook verbeteren.” De kans, dat ondernemers hun doelen bereiken en succesvol groeien, wordt hiermee aanzienlijk vergroot. En zo is uiteindelijk de online Route ICR Applicatie geboren. Mooie bijkomstigheid is dat meer kennis bij het MKB bijdraagt tot meer focus en daardoor tot minder verspilling van energie en grondstoffen. Zo draagt een betere governance in het MKB ook nog eens bij aan een duurzamere wereld! Training, coaching en ondersteuning voor minder dan de prijs van een kopje koffie per dag. Wij geloven er dan ook heilig in dat iedere ambitieuze ondernemer met een goed business model áltijd succesvol kan groeien. Tenminste, als die bedrijven Route ICR volgen. Want met de webbased Route ICR DHZ coaching App zorg je dat alles tot in de puntjes is geregeld én maak je duidelijk wat de verwachtingen zijn van te leveren prestaties. Dit betekent dus houvast voor jezelf én je medewerkers om altijd de juiste focus te hebben. Doe je dit niet, dan is er een verwachtingskloof die beter en groter worden belemmert. Én daarnaast ook nog eens zorgt voor onnodig verlies van tijd, energie en geld. Route ICR is daarom educatie, advies en ondersteuning in 1 online omgeving voor jou en je team. Verhelderend, vernieuwend en resultaatgericht. Werken aan je organisatie met een prettig online houvast voor minder dan de prijs van een kopje koffie per dag. Want deze absolute basis moet voor iedereen beschikbaar en dus betaalbaar zijn!
Reactie plaatsen