Oplossing richting succesvolle groei zit grotendeels in jezelf.
Oplossing richting succesvolle groei zit grotendeels in jezelf.
2 min. leestijd

Oplossing richting succesvolle groei zit grotendeels in jezelf.

Financieel gezonde bedrijven zijn sterk en groeien succesvol

Je hebt een mooi product of geweldige dienst en hebt een leuke omzet. Maar het lukt maar niet om écht serieuze stappen voorwaarts te maken. Wist je dat een zeer belangrijke voorwaarde om succesvol te groeien is dat je bedrijf financieel gezond is. De basis hiervoor leg je door te zorgen voor focus én beheersbare processen. En ook voor jouw bedrijf is er hoop, want de oplossing zit grotendeels in jezelf.

Want ben jij niet gewoon teveel tijd kwijt met hard rennen om alle processen van je bedrijf in goede banen te leiden? En wat doe je als er problemen zijn? Juist, dan ga je nóg harder rennen.

En zo zit je gevangen in je eigen aanpak. Een probleem oplossen is prima, maar het is nog beter om ze zoveel mogelijk te voorkomen. Maar hoe pak je dat aan?

Om hun doelen te bereiken, zorgen financieel gezonde bedrijven voor de juiste focus én zij zorgen dat hun processen beheersbaar zijn. Focus krijg je o.a. door heel bewust bezig te zijn met wat je naar de markt wilt brengen én wie je ideale klant is. Aan welke eisen voldoet die klant bijvoorbeeld en welke prijs wil deze klant gaan betalen voor jouw product of dienst?

Aansluitend bepaal je welke processen nodig zijn om aan de verwachtingen en beleving van je klant te voldoen. Of deze zelfs te overtreffen.

Maar je kunt deze processen natuurlijk niet zomaar in gang zetten. Want wat zijn eigenlijk de bijbehorende kosten en op welke manier kan je tegen zo laag mogelijke kosten tóch nog voldoen aan verwachtingen en beleving van de klant.

En wanneer heb je welke bedragen aan liquide middelen nodig om je inkopen te kunnen betalen en ook nog alle processen in gang te zetten en in gang te houden?

We hebben het dan over de cash flow van je bedrijf. Oftewel de geldstromen die binnenkomen, maar zeker ook de geldstromen die je bedrijf verlaten. En meestal is het zo dat de kosten voor de baten gaan, dus des te meer reden om hier serieus aandacht aan te besteden.

In financieel gezonde bedrijven wordt sterk gestuurd op cash flow. En het mooie is dat de cash flow van je bedrijf in eerste instantie altijd afhankelijk is van door jou of je medewerkers gemaakte keuzes. Keuzes die samenhangen met of voortvloeien uit de aangebrachte focus en de bijbehorende processen om je doelen te bereiken (zoals hierboven kort beschreven).

Een cash flow forecast is een voorspelling van de in- en uitgaande geldstromen en leid je af van de verwachte omzet, de bijbehorende kosten en de reeds bestaande vorderingen en verplichtingen. Als je een goed beeld hebt van je bedrijfsactiviteiten (overzicht en inzicht), betekent dat dus ook dat je de cash flow van jouw bedrijf kunt sturen en dat biedt kansen voor iedere ondernemer.

Want waarom zou jij niet heel bewust bezig kunnen zijn met focus én beheersbare processen, zeker nu je weet dat je daarmee de kans op betere keuzes en daarmee op een betere cash flow vergroot… Want alleen wanneer jij en je bedrijf ‘inControl’ zijn, krijg je een financieel gezond bedrijf en maak je succesvolle groei mogelijk.

De oplossing richting succesvolle groei zit dus grotendeels in jezelf, maar dan moet je wel echt willen!

drs Paul Joore RA is auteur van ‘Succesvol groeien doe je zo!’ en bedacht de online Route ICR management & coaching tool voor ondernemers. Route ICR helpt ondernemers 24/7 om ‘inControl’ te zijn.

Over de schrijver
Paul Joore is de ambitieuze grondlegger en eigenaar van het online Route ICR platform voor succesvol ondernemen. Daarnaast is hij auteur van het ondernemersboek ‘Succesvol groeien doe je zo!’. Paul Joore heeft meer dan 30 jaar ervaring in het bedrijfsleven. Als ondernemer, (interim) manager en als coach / adviseur. Met de focus altijd op het zo effectief en efficiënt mogelijk realiseren van doelen. In de praktijk betekent dit inControl zijn in het proces van ambitie naar resultaat.Dit alles werkt alleen door vanuit een doelgerichte structuur te denken, plannen en te handelen. Binnen het MKB ontbrak kennis en ervaring op dit vlak en goed doordachte oplossingen waren niet beschikbaar. Daarom besloot Paul Joore om dit dan maar zelf te gaan creëren. Met als missie zoveel mogelijk ondernemers te helpen om succesvol te zijn. Via een professionele, toegankelijke en vooral effectieve aanpak.Paul Joore: "Mijn passie is onbereikbare doelen haalbaar maken met een goed doordachte structuur en organisatie. De kick van het bereiken van het onmogelijke is onbetaalbaar!🔥"In veel MKB bedrijven regeert 'de waan van de dag'. Met als gevolg dat ondernemers niet inControl zijn als het gaat over het bereiken van doelen. Daardoor realiseren zij ook hun ondernemersambitie niet. Erger nog, voor velen is die ambitie niet eens glashelder. En hoe kun je doelgericht werken, zonder een echt doel te hebben?De Route ICR webapplicatie helpt ondernemers inControl te zijn in het proces van ambitie naar resultaat. Via een gestructureerd stappenplan en begrijpelijke ondersteuning in de gehele webapplicatie. Succesvol groeien door doelgerichte focus. Eerst beter, dan groter. Ben je nieuwsgierig? Ook jij kunt de ICR aanpak 14 dagen kosteloos proberen zonder enige verplichting!
Reactie plaatsen