Oplossing richting succesvolle groei zit grotendeels in jezelf.
Oplossing richting succesvolle groei zit grotendeels in jezelf.
2 min. leestijd

Oplossing richting succesvolle groei zit grotendeels in jezelf.

Je hebt een mooi product of geweldige dienst en hebt een leuke omzet. Maar het lukt maar niet om écht serieuze stappen voorwaarts te maken. Wist je dat een zeer belangrijke voorwaarde om succesvol te groeien is dat je bedrijf financieel gezond is. De basis hiervoor leg je door te zorgen voor focus én beheersbare processen. En ook voor jouw bedrijf is er hoop, want de oplossing zit grotendeels in jezelf.

Want ben jij niet gewoon teveel tijd kwijt met hard rennen om alle processen van je bedrijf in goede banen te leiden? En wat doe je als er problemen zijn? Juist, dan ga je nóg harder rennen.

En zo zit je gevangen in je eigen aanpak. Een probleem oplossen is prima, maar het is nog beter om ze zoveel mogelijk te voorkomen. Maar hoe pak je dat aan?

Om hun doelen te bereiken, zorgen financieel gezonde bedrijven voor de juiste focus én zij zorgen dat hun processen beheersbaar zijn. Focus krijg je o.a. door heel bewust bezig te zijn met wat je naar de markt wilt brengen én wie je ideale klant is. Aan welke eisen voldoet die klant bijvoorbeeld en welke prijs wil deze klant gaan betalen voor jouw product of dienst?

Aansluitend bepaal je welke processen nodig zijn om aan de verwachtingen en beleving van je klant te voldoen. Of deze zelfs te overtreffen.

Maar je kunt deze processen natuurlijk niet zomaar in gang zetten. Want wat zijn eigenlijk de bijbehorende kosten en op welke manier kan je tegen zo laag mogelijke kosten tóch nog voldoen aan verwachtingen en beleving van de klant.

En wanneer heb je welke bedragen aan liquide middelen nodig om je inkopen te kunnen betalen en ook nog alle processen in gang te zetten en in gang te houden?

We hebben het dan over de cash flow van je bedrijf. Oftewel de geldstromen die binnenkomen, maar zeker ook de geldstromen die je bedrijf verlaten. En meestal is het zo dat de kosten voor de baten gaan, dus des te meer reden om hier serieus aandacht aan te besteden.

In financieel gezonde bedrijven wordt sterk gestuurd op cash flow. En het mooie is dat de cash flow van je bedrijf in eerste instantie altijd afhankelijk is van door jou of je medewerkers gemaakte keuzes. Keuzes die samenhangen met of voortvloeien uit de aangebrachte focus en de bijbehorende processen om je doelen te bereiken (zoals hierboven kort beschreven).

Een cash flow forecast is een voorspelling van de in- en uitgaande geldstromen en leid je af van de verwachte omzet, de bijbehorende kosten en de reeds bestaande vorderingen en verplichtingen. Als je een goed beeld hebt van je bedrijfsactiviteiten (overzicht en inzicht), betekent dat dus ook dat je de cash flow van jouw bedrijf kunt sturen en dat biedt kansen voor iedere ondernemer.

Want waarom zou jij niet heel bewust bezig kunnen zijn met focus én beheersbare processen, zeker nu je weet dat je daarmee de kans op betere keuzes en daarmee op een betere cash flow vergroot… Want alleen wanneer jij en je bedrijf ‘inControl’ zijn, krijg je een financieel gezond bedrijf en maak je succesvolle groei mogelijk.

De oplossing richting succesvolle groei zit dus grotendeels in jezelf, maar dan moet je wel echt willen!

drs Paul Joore RA is auteur van ‘Succesvol groeien doe je zo!’ en bedacht de online Route ICR management & coaching tool voor ondernemers. Route ICR helpt ondernemers 24/7 om ‘inControl’ te zijn.

Over de schrijver
Paul Joore (geboren 1970) is een ambitieuze & idealistische professional. Dit heeft hij hard gemaakt, als grondlegger en eigenaar van Route ICR. En daarmee ook van de Route ICR webapplicatie. Hij is een zeer ervaren ondernemerscoach én is zelf ondernemer. Hij wordt vooral gedreven door zijn overtuiging dat kennis, ervaring en vaardigheden delen de basis is voor groei. Want dat maakt mensen bewuster van de gevolgen van beslissingen die zij moeten nemen, zowel zakelijk als privé. En daarmee stuur je gedrag én stimuleer je groei.Als bedrijfseconoom en registeraccountant, legt hij eind vorige eeuw een sterke basis voor zijn zakelijke carrière bij de accountants tak van Arthur Andersen. Aansluitend is hij in allerlei (interim) management rollen actief in het bedrijfsleven, bij zowel beursgenoteerde als MKB bedrijven. Inmiddels ligt zijn focus reeds vele jaren op het helpen van ondernemers bij het realiseren van hun ambitie. Hij heeft zich dan ook ontwikkeld tot groei coach én trainer on the job voor het MKB. Groeien staat hierbij voor beter én groter worden.Maar het knaagde aan Paul dat hij in zijn eentje maar een beperkt aantal ondernemers kon helpen met zijn kennis en ervaring. Daarom heeft hij zich jaren geleden ten doel gesteld om álle MKB bedrijven op een laagdrempelige en betaalbare manier van de benodigde kennis en vaardigheden te voorzien. Allereerst om de onwetendheid bij ondernemers om te zetten in bewustwording. En daarmee te zorgen dat zij begrijpen hoe zij hun eigen kwaliteiten en die van hun medewerkers effectiever en efficiënter kunnen inzetten in hun bedrijf. Als een fundament voor duurzaam ondernemen. Als een fundament voor duurzame groei.Na jaren pionieren, vele mooie gesprekken met allerlei partijen in de markt, tegenslagen vanuit alle hoeken, en vooral heel veel ontwikkeluren, is de Route ICR webapplicatie inmiddels dé oplossing om het voorgaande te bereiken.‘Learning on the job’, of beter gezegd ‘learning by doing’ als basis voor een praktische invulling van MKB governance. Zo wordt de kans dat ondernemers (sneller) hun doelen bereiken aanzienlijk vergroot. Een hele mooie bijkomstigheid is dat meer kennis bij het MKB bijdraagt tot meer focus en daardoor leidt tot minder verspilling van energie en grondstoffen. Zo draagt een betere MKB governance ook nog eens bij aan een duurzamere wereld!Paul is tevens auteur van het ondernemersboek ‘Succesvol groeien doe je zo!’.
Reactie plaatsen