arrow_drop_up arrow_drop_down
Gedeelde visie en aanpak zorgt voor draagvlak.
29 oktober 2018 

Gedeelde visie en aanpak zorgt voor draagvlak.

Vandaag tip 3: “Een team komt pas in beweging als visie & draagvlak samengaan: de kracht van herhaling zorgt dat mensen de visie écht door krijgen, dat zij zich de visie eigen maken en dan ontstaat er draagvlak”.

Vanuit de visie leiden we af welke strategie we gaan volgen om onze doelen te realiseren. Zonder visie is een bedrijf dus volkomen stuurloos. Kom jij in beweging als je niet eens weet waarheen? Het is vrijwel zeker dat er in een bedrijf zonder visie, veel energie, tijd en geld wordt verspild. Toch onderschatten veel ondernemers het ontwikkelen van een visie. Vreemd, want voor een ondernemer vertelt deze juist wat zijn kijk is op het lange termijn perspectief van zijn bedrijf. Tegelijkertijd blijken hieruit ook de uitgangspunten van waaruit zijn bedrijf opereert.

Door onze visie te geven maken we dus duidelijk waar we heen willen. Zo streeft Philips ernaar middels innovaties de wereld om ons heen gezonder en duurzamer te maken. Het doel hierbij is om in 2025 de levens van drie miljard mensen te hebben verbeterd. Een krachtige visie ontwikkel je vooral in wisselwerking met de mensen om je heen waar je veel vertrouwen in hebt. Door jouw visie te delen als een verhaal, gaat het ook bij andere mensen leven. En zo gauw die anderen jouw verhaal gaan herhalen, dan groeit ook het draagvlak. En dat is precies wat je wilt bereiken. Want alleen als visie en draagvlak samengaan, krijg je een team in beweging.

Van een ondernemer mag je verwachten dat hij als leider zorgt voor een visie. Zeker als je weet dat leiderschap pas effectief is als je medewerkers anticiperen op de bedoelingen van de leider én er ook nog eens naar handelen. De manier van denken en handelen moet daarom zoveel mogelijk plaatsvinden vanuit dezelfde visie. Een gezamenlijke visie is daarom ook een onmisbare stap op weg naar focus in je bedrijf.

In de praktijk zetten sommige ondernemers nog wel een visie op papier. Maar vervolgens gebeurt er niets. En dan is het verspilde energie! Want een goede visie moet groeien en die zet je dus niet even tussendoor op papier. Het is de bedoeling dat je als team samenwerkt aan een visie in een doorlopend proces. Een visie moet leven! De aandacht ervoor zorgt dat de teamleden zich de visie eigen maken en ernaar handelen.

Een gezamenlijke gedragen visie is de twee-eenheid die ervoor zorgt dat teamleden op dezelfde manier vooruitdenken. Zo is iedereen op elk moment in opperste staat om het ‘estafettestokje van de verantwoordelijkheid’ over te nemen. Vertaal je dit door naar een heel bedrijf, dan ontstaat er een enorme tijdwinst én voorsprong op je concurrentie!

Vraag: hoe levendig is de visie van jouw bedrijf?

Over de schrijver
Eind vorige eeuw legt Paul Joore een sterke basis voor zijn zakelijke carrière bij de accountantstak van Arthur Andersen. Aansluitend is hij in allerlei (interim) management rollen actief in het bedrijfsleven, bij zowel beursgenoteerde als MKB bedrijven. Hierbij heeft hij zich ontwikkeld tot groei coach voor het MKB én trainer on the job. Groeien staat hierbij voor beter én groter worden. Met deze stevige achtergrond verstaat hij de kunst om zaken met elkaar in verband te brengen. Maar belangrijker nog is zijn drive om deze expertise deelbaar te maken met de échte ondernemers van ons land, die in het MKB. Zeker gezien de maatschappelijke ontwikkelingen waarvan, naast de verdergaande globalisering, ook digitalisering zonder meer een toonaangevend voorbeeld is. Dit vraagt om een andere manier van communiceren, want het heeft de klant wijzer gemaakt en daarmee veeleisender. “Ondernemers moeten doorzien wat de roep om transparantie betekent voor de manier waarop zij zich profileren. Ze moeten onderzoeken welke nieuwe mogelijkheden de digitalisering biedt om hun product te vermarkten. En dan moeten zij ook nog voortdurend de eisen bijhouden die de wet- en regelgeving voor de branche stelt. Ondernemers die willen doorgroeien, moeten weten wat er speelt en vooral weten waar zij staan.” Het MKB maakt nog te weinig gebruik van (digitale) tools. Succes is ambitie omgezet in resultaat. In dat kader valt het Paul Joore op, dat het MKB nog (te) beperkt gebruik maakt van tooling die in de loop der jaren is ontwikkeld om door middel van organisatie en structuur de kans op succesvolle groei te vergroten. Hij heeft zich daarom ten doel gesteld om deze grote groep op een laagdrempelige en toegankelijke manier van deze kennis en bijbehorende tooling te voorzien. Onwetendheid bij ondernemers moet daarmee worden omgezet in bewustwording van hoe zij hun eigen kwaliteiten en die van hun medewerkers effectiever en efficiënter kunnen inzetten in hun bedrijf. “Het is van belang dat de ondernemer inzicht heeft in de cijfers, de processen, de bedrijfscultuur. Hoe hangt alles samen en sturen we het gedrag van de medewerkers in de gewenste richting? De ondernemer formuleert zelf waar hij met zijn bedrijf naar toe wil. En dan is de tijd rijp voor de maatregelen die de processen meetbaar maken, beheersbaar maken en uiteindelijk ook verbeteren.” De kans, dat ondernemers hun doelen bereiken en succesvol groeien, wordt hiermee aanzienlijk vergroot. En zo is uiteindelijk de online Route ICR Applicatie geboren. Mooie bijkomstigheid is dat meer kennis bij het MKB bijdraagt tot meer focus en daardoor tot minder verspilling van energie en grondstoffen. Zo draagt een betere governance in het MKB ook nog eens bij aan een duurzamere wereld! Training, coaching en ondersteuning voor minder dan de prijs van een kopje koffie per dag. Wij geloven er dan ook heilig in dat iedere ambitieuze ondernemer met een goed business model áltijd succesvol kan groeien. Tenminste, als die bedrijven Route ICR volgen. Want met de webbased Route ICR DHZ coaching App zorg je dat alles tot in de puntjes is geregeld én maak je duidelijk wat de verwachtingen zijn van te leveren prestaties. Dit betekent dus houvast voor jezelf én je medewerkers om altijd de juiste focus te hebben. Doe je dit niet, dan is er een verwachtingskloof die beter en groter worden belemmert. Én daarnaast ook nog eens zorgt voor onnodig verlies van tijd, energie en geld. Route ICR is daarom educatie, advies en ondersteuning in 1 online omgeving voor jou en je team. Verhelderend, vernieuwend en resultaatgericht. Werken aan je organisatie met een prettig online houvast voor minder dan de prijs van een kopje koffie per dag. Want deze absolute basis moet voor iedereen beschikbaar en dus betaalbaar zijn!
Reactie plaatsen