Wat Larry Fink van BlackRock ons leert
Wat Larry Fink van BlackRock ons leert
2 min. leestijd

Wat Larry Fink van BlackRock ons leert

Heel graag delen wij een passage uit Larry Fink’s jaarlijkse brief aan de CEO’s van bedrijven waarin BlackRock belegt. We doen dit met liefde en plezier omdat deze tekst grote parallellen vertoont met onze eigen Route ICR purpose.

Met Route ICR faciliteren wij namelijk online de groei van ondernemer, team én bedrijf. Dat doen we vanuit de door Larry Fink beschreven overtuiging. Maar wat wij on top of that óók doen, is je op een begrijpelijke manier uitleggen hóe je dit zo goed mogelijk in de praktijk brengt. Het zal logisch zijn dat je juist daarmee de kans van slagen aanzienlijk vergroot!

“Purpose en winst: een onlosmakelijk verband

Vorig jaar schreef ik dat elk bedrijf een kader moet hebben om in dit lastige klimaat op koers te blijven. En dat dit begint met een duidelijke integratie van de purpose (het oogmerk) van uw bedrijf in het businessmodel en de bedrijfsstrategie. Purpose is niet gewoon een slogan of een marketingcampagne; het is de fundamentele reden waarom het bedrijf bestaat. Wat het dag in dag uit doet om waarde te creëren voor alle belanghebbenden. Purpose is niet alleen het najagen van winst, maar de inspirerende kracht om winst te maken.

Winst is absoluut niet inconsistent met purpose. In feite zijn ze juist onlosmakelijk met elkaar verbonden. Winst is onmisbaar om een bedrijf in staat te stellen langdurig in het belang van alle betrokkenen te handelen. Niet alleen dat van de aandeelhouders, maar ook van de werknemers, de klanten en de gemeenschap.

Tegelijkertijd, wanneer een bedrijf werkelijk begrijpt en kan overbrengen wat zijn purpose is, functioneert het met de doelgerichtheid en strategische discipline die nodig zijn voor langdurige winstgevendheid. Purpose brengt het management, werknemers en de gemeenschap op één lijn. Het stimuleert ethisch gedrag en werpt een belangrijke barricade op voor handelen dat tegen het belang van betrokkenen ingaat. Purpose geeft richting aan de cultuur, biedt een kader voor consistente besluitvormingen en draagt uiteindelijk bij tot het op peil houden van rendementen op de lange termijn voor de aandeelhouders van uw bedrijf.”

Binnen de Route ICR aanpak hebben we het overigens niet over purpose, maar over de missie van je bedrijf. De gedachte achter de begrippen komt echter volledig overeen.

Bron: de brief die Larry Fink (CEO BlackRock) onlangs aan CEO’s van bedrijven waarin BlackRock belegt (totale belegd vermogen $6.300 mrd). De (originele) Engelstalige versie van deze brief lees je op BlackRock.com/CEOletter.

Over de schrijver
Paul Joore (geboren 1970) is een ambitieuze & idealistische professional. Dit heeft hij hard gemaakt, als grondlegger en eigenaar van Route ICR. En daarmee ook van de Route ICR webapplicatie. Hij is een zeer ervaren ondernemerscoach én is zelf ondernemer. Hij wordt vooral gedreven door zijn overtuiging dat kennis, ervaring en vaardigheden delen de basis is voor groei. Want dat maakt mensen bewuster van de gevolgen van beslissingen die zij moeten nemen, zowel zakelijk als privé. En daarmee stuur je gedrag én stimuleer je groei. Als bedrijfseconoom en registeraccountant, legt hij eind vorige eeuw een sterke basis voor zijn zakelijke carrière bij de accountants tak van Arthur Andersen. Aansluitend is hij in allerlei (interim) management rollen actief in het bedrijfsleven, bij zowel beursgenoteerde als MKB bedrijven. Inmiddels ligt zijn focus reeds vele jaren op het helpen van ondernemers bij het realiseren van hun ambitie. Hij heeft zich dan ook ontwikkeld tot groei coach én trainer on the job voor het MKB. Groeien staat hierbij voor beter én groter worden. Maar het knaagde aan Paul dat hij in zijn eentje maar een beperkt aantal ondernemers kon helpen met zijn kennis en ervaring. Daarom heeft hij zich jaren geleden ten doel gesteld om álle MKB bedrijven op een laagdrempelige en betaalbare manier van de benodigde kennis en vaardigheden te voorzien. Allereerst om de onwetendheid bij ondernemers om te zetten in bewustwording. En daarmee te zorgen dat zij begrijpen hoe zij hun eigen kwaliteiten en die van hun medewerkers effectiever en efficiënter kunnen inzetten in hun bedrijf. Als een fundament voor duurzaam ondernemen. Als een fundament voor duurzame groei. Na jaren pionieren, vele mooie gesprekken met allerlei partijen in de markt, tegenslagen vanuit alle hoeken, en vooral heel veel ontwikkeluren, is de Route ICR webapplicatie inmiddels dé oplossing om het voorgaande te bereiken. ‘Learning on the job’, of beter gezegd ‘learning by doing’ als basis voor een praktische invulling van MKB governance. Zo wordt de kans dat ondernemers (sneller) hun doelen bereiken aanzienlijk vergroot. Een hele mooie bijkomstigheid is dat meer kennis bij het MKB bijdraagt tot meer focus en daardoor leidt tot minder verspilling van energie en grondstoffen. Zo draagt een betere MKB governance ook nog eens bij aan een duurzamere wereld! Paul is tevens auteur van het ondernemersboek ‘Succesvol groeien doe je zo!’.
Reactie plaatsen