MKB governance samengevat en uitgedrukt in één cijfer
MKB governance samengevat en uitgedrukt in één cijfer

MKB governance samengevat en uitgedrukt in één cijfer

MKB governance is voor de meeste MKB bedrijven een ‘ver van mijn bed show’. Maatregelen van goed bestuur zijn met andere woorden (nog) geen onderdeel van de dagelijkse praktijk. Vooral explosieve groei en/of eisen van buitenaf, bijvoorbeeld van een externe financier, veranderen dit tot op heden. Met name om kans op en impact van risico’s beheersbaar te maken. Vreemd eigenlijk, want in de basis wil iedere ondernemer succesvol zijn en al zeker niet falen. Daarmee is MKB governance dus eigenlijk relevant voor iedere ondernemer: het gaat namelijk over het grip hebben op het realiseren van de ondernemersambitie. En daar komt nogal wat bij kijken. De komende tijd besteden wij daarom volop aandacht aan dit onontgonnen gebied in ondernemersland.

Vandaag deelt Route ICR het derde artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

MKB governance samengevat en uitgedrukt in één cijfer

Amsterdam, 11 augustus 2021 – Ondernemen is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen. Maar waarom dan? Laten we het daar de komende tijd eens over gaan hebben. En tevens kijken hoe dat probleem kan worden opgelost. Vandaag deelt Route ICR het derde artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

Alles in je organisatie hangt samen. Handelingen of besluiten in het ene proces hebben vrijwel altijd impact op de prestaties in een of meerdere andere processen. Precies daarom is het zo belangrijk om te werken vanuit een geïntegreerde management aanpak. Allesomvattend dus en in onderlinge samenhang, als houvast voor focus in je bedrijf. 

De ICR en vijf groeicirkels voor structuur en focus

Structuur helpt om te sturen op de te bereiken doelen én om inControl te zijn. Focus helpt om voortdurend beter te worden als ondernemer, team en organisatie. Zodat je topprestaties levert, de gestelde doelen bereikt en uiteindelijk ook je ondernemersambitie realiseert. Om focus te hebben en houden moeten de prestaties binnen je organisatie transparant en meetbaar zijn.

Daarom introduceren wij de ICR (= InControlRating) om invulling te geven aan structuur. Met COSO ERM als bron van inspiratie komt de ICR voort uit de vijf groeicirkelsMeerjarenDagelijkse business, Meten is Weten, Compliance en Zorg. Eigenlijk vormen zij het fundament onder het groeiproces van je bedrijf. Want om je doelen te bereiken, moet je voortdurend blijven groeien. Groeien staat hierbij voor vooruitgang, zowel beter worden als groter worden dus.

Inzicht in waar je staat en waar je heen wilt

Werken vanuit de ICR van je bedrijf maakt doelgericht ondernemen een stuk overzichtelijker. En eenvoudiger. Zo manage je het proces om van ambitie naar resultaat te gaan. MKB governance samengevat en uitgedrukt in één cijfer. Want de ICR geeft inzicht in de mate waarin je inControl bent in dit proces. Én wat je moet doen om dit proces te verbeteren. Vanuit de vijf groeicirkels manage je uiteindelijk 33 ICR objectives. Een objective is niets meer dan een doel waar je als organisatie op langere termijn naar streeft. En met deze objectives ga je dan ook daadwerkelijk aan de slag. Doelgericht ondernemen, samen met je team!

Rapportcijfers

Werken met rapportcijfers voor de 33 objectives maakt de aanpak begrijpelijk. Daarmee is deze uitvoerbaar voor iedereen. De rapportcijfers zorgen daarnaast voor overzicht en inzicht. Want op 1 A4 is duidelijk waar de knelpunten zitten die als eerste moeten worden aangepakt. Daarbij geldt: hoe hoger het rapportcijfer van een objective, hoe beter dit bijdraagt aan de ICR van je bedrijf. Als bedrijf streef je naar ICR 1 omdat de kans op succesvol ondernemen dan het grootst is. Invulling van MKB governance in de praktijk hoeft dus niet zo ingewikkeld te zijn!

Over de schrijver
Paul Joore (geboren 1970) is een ambitieuze & idealistische professional. Dit heeft hij hard gemaakt, als grondlegger en eigenaar van Route ICR. En daarmee ook van de Route ICR webapplicatie. Hij is een zeer ervaren ondernemerscoach én is zelf ondernemer. Hij wordt vooral gedreven door zijn overtuiging dat kennis, ervaring en vaardigheden delen de basis is voor groei. Want dat maakt mensen bewuster van de gevolgen van beslissingen die zij moeten nemen, zowel zakelijk als privé. En daarmee stuur je gedrag én stimuleer je groei.Als bedrijfseconoom en registeraccountant, legt hij eind vorige eeuw een sterke basis voor zijn zakelijke carrière bij de accountants tak van Arthur Andersen. Aansluitend is hij in allerlei (interim) management rollen actief in het bedrijfsleven, bij zowel beursgenoteerde als MKB bedrijven. Inmiddels ligt zijn focus reeds vele jaren op het helpen van ondernemers bij het realiseren van hun ambitie. Hij heeft zich dan ook ontwikkeld tot groei coach én trainer on the job voor het MKB. Groeien staat hierbij voor beter én groter worden.Maar het knaagde aan Paul dat hij in zijn eentje maar een beperkt aantal ondernemers kon helpen met zijn kennis en ervaring. Daarom heeft hij zich jaren geleden ten doel gesteld om álle MKB bedrijven op een laagdrempelige en betaalbare manier van de benodigde kennis en vaardigheden te voorzien. Allereerst om de onwetendheid bij ondernemers om te zetten in bewustwording. En daarmee te zorgen dat zij begrijpen hoe zij hun eigen kwaliteiten en die van hun medewerkers effectiever en efficiënter kunnen inzetten in hun bedrijf. Als een fundament voor duurzaam ondernemen. Als een fundament voor duurzame groei.Na jaren pionieren, vele mooie gesprekken met allerlei partijen in de markt, tegenslagen vanuit alle hoeken, en vooral heel veel ontwikkeluren, is de Route ICR webapplicatie inmiddels dé oplossing om het voorgaande te bereiken.‘Learning on the job’, of beter gezegd ‘learning by doing’ als basis voor een praktische invulling van MKB governance. Zo wordt de kans dat ondernemers (sneller) hun doelen bereiken aanzienlijk vergroot. Een hele mooie bijkomstigheid is dat meer kennis bij het MKB bijdraagt tot meer focus en daardoor leidt tot minder verspilling van energie en grondstoffen. Zo draagt een betere MKB governance ook nog eens bij aan een duurzamere wereld!Paul is tevens auteur van het ondernemersboek ‘Succesvol groeien doe je zo!’.
Reactie plaatsen