Kengetallen kunnen doorgronden vaak verschil tussen succesvol en failliet bedrijf
Kengetallen kunnen doorgronden vaak verschil tussen succesvol en failliet bedrijf

Kengetallen kunnen doorgronden vaak verschil tussen succesvol en failliet bedrijf

MKB governance is voor de meeste MKB bedrijven een ‘ver van mijn bed show’. Maatregelen van goed bestuur zijn met andere woorden (nog) geen onderdeel van de dagelijkse praktijk. Vooral explosieve groei en/of eisen van buitenaf, bijvoorbeeld van een externe financier, veranderen dit tot op heden. Met name om kans op en impact van risico’s beheersbaar te maken. Vreemd eigenlijk, want in de basis wil iedere ondernemer succesvol zijn en al zeker niet falen. Daarmee is MKB governance dus eigenlijk relevant voor iedere ondernemer: het gaat namelijk over het grip hebben op het realiseren van de ondernemersambitie. En daar komt nogal wat bij kijken. De komende tijd besteden wij daarom volop aandacht aan dit onontgonnen gebied in ondernemersland.

Vandaag deelt Route ICR het vijftiende artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’ .

Kengetallen kunnen doorgronden vaak verschil tussen succesvol en failliet bedrijf

Amsterdam, 23 maart 2022 - Ondernemen is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen. Maar waarom dan? Laten we het daar de komende tijd eens over gaan hebben. En tevens kijken hoe dat probleem kan worden opgelost. Vandaag deelt Route ICR het vijftiende artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

Het kennen en begrijpen van de voornaamste financiële kengetallen en cijfers van je bedrijf was en is vaak een ondergeschoven kindje. Aan de ene kant begrijpelijk want het is ook niet zo gaaf als het binnenhalen van een grote deal. Maar aan de andere kant kan het zo maar het verschil zijn tussen een succesvol en een failliet bedrijf. Dus moeten ondernemers met serieuze ambitie de kengetallen en cijfers van hun bedrijf doorgronden én zich eigen maken. Want als je heel goed weet hoe je kengetallen zich gedragen, heeft dat een hele waardevolle voorspellende waarde.

Kengetallen en cijfers geven snel inzicht in waar je staat. Denk hierbij aan de antwoorden op allerlei vragen. Hoe winstgevend is je bedrijf? Wat is de winstgevendheid van je klanten? Heeft je bedrijf behoefte aan financiering? Hoeveel risico loopt je bedrijf om in zwaar weer te komen of zelfs in een faillissement te belanden? Of stel, je wilt de productie met 20% opvoeren. Wat betekent dit voor de capaciteit die je inzet? Welk kostenplaatje hoort daarbij? Is je bedrijf logistiek in staat deze verandering door te voeren? Welke kosten zijn hiermee gemoeid? De kengetallen van je bedrijf helpen om antwoorden op deze vragen te geven. Daardoor ben je in staat om betere beslissingen te nemen en dat geeft rust.

In de praktijk dienen zich vele vragen en situaties aan. Voor alle bijbehorende scenario’s geldt dat het een comfortabel gevoel geeft wanneer je weet wat de gevolgen zijn voor de financiële kant van de zaak. Bepalen waar je uit wilt komen dus. Dit doe je voor de visie van je bedrijf, voor de strategische doelstellingen en daarmee ook voor de vertaling van deze doelen in cijfers. Je zorgt dus voor een strak financieel plan. Want in de basis wil je als ondernemer waarde creëren. Het volgen van de belangrijkste kengetallen en cijfers van je bedrijf geeft inzichten waar je iets mee kunt. Of zelfs mee moet. Zo ben dus je beter in staat de financiële toekomst van je bedrijf te voorspellen. En precies dat creëert de rust waar iedere ondernemer naar op zoek is. Dit onderdeel van invulling geven aan MKB governance is cruciaal om een betere ondernemer te (kunnen) worden.

Over de schrijver
Paul Joore (geboren 1970) is een ambitieuze & idealistische professional. Dit heeft hij hard gemaakt, als grondlegger en eigenaar van Route ICR. En daarmee ook van de Route ICR webapplicatie. Hij is een zeer ervaren ondernemerscoach én is zelf ondernemer. Hij wordt vooral gedreven door zijn overtuiging dat kennis, ervaring en vaardigheden delen de basis is voor groei. Want dat maakt mensen bewuster van de gevolgen van beslissingen die zij moeten nemen, zowel zakelijk als privé. En daarmee stuur je gedrag én stimuleer je groei.Als bedrijfseconoom en registeraccountant, legt hij eind vorige eeuw een sterke basis voor zijn zakelijke carrière bij de accountants tak van Arthur Andersen. Aansluitend is hij in allerlei (interim) management rollen actief in het bedrijfsleven, bij zowel beursgenoteerde als MKB bedrijven. Inmiddels ligt zijn focus reeds vele jaren op het helpen van ondernemers bij het realiseren van hun ambitie. Hij heeft zich dan ook ontwikkeld tot groei coach én trainer on the job voor het MKB. Groeien staat hierbij voor beter én groter worden.Maar het knaagde aan Paul dat hij in zijn eentje maar een beperkt aantal ondernemers kon helpen met zijn kennis en ervaring. Daarom heeft hij zich jaren geleden ten doel gesteld om álle MKB bedrijven op een laagdrempelige en betaalbare manier van de benodigde kennis en vaardigheden te voorzien. Allereerst om de onwetendheid bij ondernemers om te zetten in bewustwording. En daarmee te zorgen dat zij begrijpen hoe zij hun eigen kwaliteiten en die van hun medewerkers effectiever en efficiënter kunnen inzetten in hun bedrijf. Als een fundament voor duurzaam ondernemen. Als een fundament voor duurzame groei.Na jaren pionieren, vele mooie gesprekken met allerlei partijen in de markt, tegenslagen vanuit alle hoeken, en vooral heel veel ontwikkeluren, is de Route ICR webapplicatie inmiddels dé oplossing om het voorgaande te bereiken.‘Learning on the job’, of beter gezegd ‘learning by doing’ als basis voor een praktische invulling van MKB governance. Zo wordt de kans dat ondernemers (sneller) hun doelen bereiken aanzienlijk vergroot. Een hele mooie bijkomstigheid is dat meer kennis bij het MKB bijdraagt tot meer focus en daardoor leidt tot minder verspilling van energie en grondstoffen. Zo draagt een betere MKB governance ook nog eens bij aan een duurzamere wereld!Paul is tevens auteur van het ondernemersboek ‘Succesvol groeien doe je zo!’.
Reactie plaatsen