Innovatie: succes of niet?
Innovatie: succes of niet?

Je hebt geweldige ideeën en ontwikkelt fantastische producten. En dan komt het succes vanzelf, of niet?

Succes is ambitie omzetten in realiteit. Maar wie of wat bepaalt wanneer een latente behoefte een acute behoefte wordt?

Je moet weten dat ik gewend ben om de lat hoog te leggen. Eigenlijk in alles wat ik doe (en dat is niet altijd handig!). Als partner van een mooie en lieve vrouw, vader van drie geweldige kinderen, maar zeker ook als ervaren professional en ondernemer, deel ik graag mijn ervaringen over een wezenlijke keuze in mijn leven. Met name om de minder sexy kant van ondernemen te laten zien. Waar niet alleen ik, maar heel veel ondernemers tegenaan lopen.

Normaal gesproken is concrete vraag uit de markt, de belangrijkste motivatie om een bedrijf te starten of om een bestaand bedrijf naar grotere hoogtes te doen stijgen. Vooral in mijn rol als mentor van Startupbootcamp, een accelerator programma voor start ups, heb ik zelf altijd benadrukt hoe belangrijk het is om je innovatieve oplossingen, zodanig te verpakken dat de markt deze ook daadwerkelijk oppikt.

Belangrijker nog is de hieraan voorafgaande vraag: is er überhaupt wel vraag naar je uitvinding? We gaan terug naar mijn eigen ervaringen op dit vlak. Want vanuit mijn eigen ervaringen, openbaar beschikbare onderzoeksresultaten, de ontwikkelingen in de wereld en de inrichting van de markt, zag ik een latente behoefte aan ondersteuning en begeleiding bij de mkb ondernemer.

Grote bedrijven huren dure adviseurs om structuur en focus aan te brengen in hun bedrijf om te zorgen dat de kosten omlaag gaan en de omzet omhoog: zorgen voor meer rendement dus. Dit rendement verdwijnt vervolgens in de zakken van de aandeelhouders. In het MKB is verreweg het grootste gedeelte zowel aandeelhouder als bestuurder cq manager van hun bedrijf. Vanuit mijn passie om mensen te helpen kwam ik op het idee om mijn kennis, ervaring en enthousiasme op een laagdrempelige manier toegankelijk te maken voor de mkb ondernemer. Want als je het lef hebt om je droom na te jagen en alle risico’s op de koop toe te nemen, dan verdien je mijn respect en help ik je meer dan graag. Bovendien is het MKB de motor van de economie.

Mijn praktijkervaring zit vooral in het managen, coachen en begeleiden van mens & organisatie in de volle breedte van het bedrijf. Zorgen dat je grip hebt op het realiseren van je doelen. Dit alles naast een heel degelijke basis vanuit verschillende studies in combinatie met fantastische, meestal strak gestuurde, leerbedrijven.

Maar ga je in het MKB aan de slag, dan beland je in een heel andere wereld. In het MKB komt het er al snel op neer dat je de CEO ontzorgt op zo’n beetje alle vlakken wat niet zijn ‘ding’ is. Als een soort co piloot, of bakkenist van een motor met zijspan. De CEO stuurt en jij leert, inspireert, anticipeert en corrigeert zodat je in de hoogst mogelijke versnelling richting finish koerst.

Tegelijkertijd overheerst in het MKB echter de angst om adviseurs in te huren omdat op voorhand niet of onvoldoende duidelijk is wat het zal opleveren. Wél duidelijk is dat de uurtarieven vaak hoog zijn en daarmee is de drempel in de meeste gevallen te hoog om hulp in te huren.

Alle genoemde elementen heb ik een tiental jaren geleden, in een virtuele blender gestopt. Met een helder, oppeppend en zeer smaakvol resultaat. Namelijk een professionele, laagdrempelige en toch betaalbare management tool. Waarmee ondernemers, samen met hun team, grotendeels zelfstandig kunnen werken aan betere prestaties. Zodat ze meer verdienen en meer waarde creëren.

Inmiddels hebben wij het bij ICR als onze missie gemaakt om zoveel mogelijk ondernemers te laten groeien, door een doelgerichte structuur aan te brengen in hun bedrijf. Groeien staat daarbij voor vooruitgang, zowel beter als groter worden. Gericht op de absolute basis met als ultiem doel uiteraard een beter rendement, (net zoals de grote bedrijven dat doen…) en waardecreatie.

Ondernemers zijn gewend aan het investeren in tijd. Want eigen uren inzetten om je droom realistisch te maken is de basis van ondernemerschap. Maar het duurt even voordat het gebruik maken van een online management tool het absolute vertrouwen van ondernemers wint. De markt pikt onze goede intenties en laagdrempelige oplossing voor MKB governance wel op. Maar het mag, nee het móet eigenlijk wel wat sneller gaan.

Geloof houden en doorzetten is en blijft dan ook de basis van succes… Óók voor mij en Route ICR. Maar dat we succesvol gaan zijn, staat buiten kijf!

Een passievolle groet,

Paul Joore

Route ICR, de eerste echte oplossing voor MKB governance in Nederland.

Over de schrijver
Paul Joore (geboren 1970) is een ambitieuze & idealistische professional. Dit heeft hij hard gemaakt, als grondlegger en eigenaar van Route ICR. En daarmee ook van de Route ICR webapplicatie. Hij is een zeer ervaren ondernemerscoach én is zelf ondernemer. Hij wordt vooral gedreven door zijn overtuiging dat kennis, ervaring en vaardigheden delen de basis is voor groei. Want dat maakt mensen bewuster van de gevolgen van beslissingen die zij moeten nemen, zowel zakelijk als privé. En daarmee stuur je gedrag én stimuleer je groei.Als bedrijfseconoom en registeraccountant, legt hij eind vorige eeuw een sterke basis voor zijn zakelijke carrière bij de accountants tak van Arthur Andersen. Aansluitend is hij in allerlei (interim) management rollen actief in het bedrijfsleven, bij zowel beursgenoteerde als MKB bedrijven. Inmiddels ligt zijn focus reeds vele jaren op het helpen van ondernemers bij het realiseren van hun ambitie. Hij heeft zich dan ook ontwikkeld tot groei coach én trainer on the job voor het MKB. Groeien staat hierbij voor beter én groter worden.Maar het knaagde aan Paul dat hij in zijn eentje maar een beperkt aantal ondernemers kon helpen met zijn kennis en ervaring. Daarom heeft hij zich jaren geleden ten doel gesteld om álle MKB bedrijven op een laagdrempelige en betaalbare manier van de benodigde kennis en vaardigheden te voorzien. Allereerst om de onwetendheid bij ondernemers om te zetten in bewustwording. En daarmee te zorgen dat zij begrijpen hoe zij hun eigen kwaliteiten en die van hun medewerkers effectiever en efficiënter kunnen inzetten in hun bedrijf. Als een fundament voor duurzaam ondernemen. Als een fundament voor duurzame groei.Na jaren pionieren, vele mooie gesprekken met allerlei partijen in de markt, tegenslagen vanuit alle hoeken, en vooral heel veel ontwikkeluren, is de Route ICR webapplicatie inmiddels dé oplossing om het voorgaande te bereiken.‘Learning on the job’, of beter gezegd ‘learning by doing’ als basis voor een praktische invulling van MKB governance. Zo wordt de kans dat ondernemers (sneller) hun doelen bereiken aanzienlijk vergroot. Een hele mooie bijkomstigheid is dat meer kennis bij het MKB bijdraagt tot meer focus en daardoor leidt tot minder verspilling van energie en grondstoffen. Zo draagt een betere MKB governance ook nog eens bij aan een duurzamere wereld!Paul is tevens auteur van het ondernemersboek ‘Succesvol groeien doe je zo!’.
Reactie plaatsen