Succesvol ondernemen kun je leren
Succesvol ondernemen kun je leren

MKB governance is voor de meeste MKB bedrijven een ‘ver van mijn bed show’. Maatregelen van goed bestuur zijn met andere woorden (nog) geen onderdeel van de dagelijkse praktijk. Vooral explosieve groei en/of eisen van buitenaf, bijvoorbeeld van een externe financier, veranderen dit tot op heden. Met name om kans op en impact van risico’s beheersbaar te maken. Vreemd eigenlijk, want in de basis wil iedere ondernemer succesvol zijn en al zeker niet falen. Daarmee is MKB governance dus eigenlijk relevant voor iedere ondernemer: het gaat namelijk over het grip hebben op het realiseren van de ondernemersambitie. En daar komt nogal wat bij kijken. De komende tijd besteden wij daarom volop aandacht aan dit onontgonnen gebied in ondernemersland.

Vandaag deelt Route ICR het tweede artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

Succesvol ondernemen kun je leren

Amsterdam, 28 juli 2021 – Ondernemen is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen. Maar waarom dan? Laten we het daar de komende tijd eens over gaan hebben. En tevens kijken hoe dat probleem kan worden opgelost. Vandaag deelt Route ICR het tweede artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

In het eerste artikel ging het over vijf misvattingen over succesvol ondernemerschap. Eigenlijk zouden deze niet mogen bestaan. Maar helaas is de zakelijke dienstverlening sinds jaar en dag erg versnipperd. Vooral het belang van een geïntegreerde aanpak is onderbelicht en wellicht ook onderschat. Jammer, want dat is toch echt onmisbaar voor succesvol ondernemerschap: succesvol ondernemen kun je wel degelijk leren.

Grip op het realiseren van je ondernemersambitie

Je bent namelijk succesvol als je erin slaagt om je ondernemersambitie om te zetten in resultaat. Dus moet je zorgen dat je grip hebt op het realiseren van deze ambitie. Hiermee hebben we meteen ook het ultieme houvast om vorm te geven aan MKB governance in de praktijk. We verduidelijken een en ander via de misvattingen uit het eerste artikel.

Want succesvol ondernemen kan niet zonder duidelijke doelen. Je ondernemersambitie als basis voor focus in je gehele organisatie. Keuzes maken dus. Deze vastleggen in een duidelijke strategie. én eraan vasthouden in de bedrijfsvoering. Verwachtingen managen richting het team van medewerkers. Zorgen voor inzicht in de geleverde prestaties via overzichtelijke en betrouwbare rapportages. Zodat je weet of je op koers ligt om je doelen te bereiken. En zonodig kunt bijsturen.

Praktisch instrument voor betere prestaties

Veel ingewikkelder dan het voorgaande is goed bestuur in de basis eigenlijk niet. Maar toch blijkt dat het ontbreken van een praktisch instrument zorgt voor een moeizame uitvoering. Een instrument dat als houvast kan dienen om hier op permanente basis invulling aan te geven binnen je bedrijf. Met de juiste kennis & vaardigheden als ondersteuning voor je bedrijfsvoering. én de mogelijkheid om visie (“waar wil je heen met je bedrijf”) & aanpak (“welke route ga je volgen”) op overzichtelijke wijze vast te leggen. En deze aan te passen wanneer daar aanleiding voor is. Als een soort dynamisch ondernemingsplan.

Er is daarom al jaren sprake van een latente behoefte waarvoor nooit een passende oplossing is uitgewerkt. Er wordt in de markt wel gesproken over MKB governance. Maar dit blijft vooral hangen in de onderzoekende sfeer. En daar zijn ondernemers nog altijd niet mee geholpen.

Geïntegreerde management aanpak

Gelukkig kun je, gebaseerd op kennis en ervaring vanuit o.a. bestaande management modellen voor het grootbedrijf, een heel eind komen. Via het internet kun je vervolgens zorgen dat een professionele aanpak, op toegankelijke wijze beschikbaar is, én ook nog betaalbaar voor het MKB. Een oplossing dus via een webapplicatie met daarin een geïntegreerde management aanpak als houvast voor je bedrijf. Om beter te worden als ondernemer, team en organisatie. Zodat je je doelen bereikt en uiteindelijk ook je ondernemersambitie realiseert. Learning by doing als praktische invulling van MKB governance dus!

Over de schrijver
Paul Joore (geboren 1970) is een ambitieuze professional die gelooft in het delen van kennis om anderen beter te maken. In plaats van zekerheid in het bedrijfsleven koos hij ervoor om een online platform voor succesvol ondernemen te ontwikkelen. Paul is grondlegger en eigenaar van Route ICR. En daarmee ook van de Route ICR webapplicatie. Hij is een zeer ervaren ondernemerscoach én is zelf ondernemer. Hij wordt vooral gedreven door zijn overtuiging dat kennis, ervaring en vaardigheden delen de basis is voor groei. Want dat maakt mensen bewuster van de gevolgen van beslissingen die zij moeten nemen, zowel zakelijk als privé. En daarmee stuur je gedrag én stimuleer je groei. Als bedrijfseconoom en registeraccountant, legt hij eind vorige eeuw een sterke basis voor zijn zakelijke carrière bij de accountants tak van Arthur Andersen. Aansluitend is hij in allerlei (interim) management rollen actief in het bedrijfsleven, bij zowel beursgenoteerde als MKB bedrijven. Inmiddels ligt zijn focus reeds vele jaren op het helpen van ondernemers bij het realiseren van hun ambitie. Hij heeft zich dan ook ontwikkeld tot groei coach én trainer on the job voor het MKB. Groeien staat hierbij voor beter én groter worden. Maar het knaagde aan Paul dat hij in zijn eentje maar een beperkt aantal ondernemers kon helpen met zijn kennis en ervaring. Daarom heeft hij zich jaren geleden ten doel gesteld om álle MKB bedrijven op een laagdrempelige en betaalbare manier van de benodigde kennis en vaardigheden te voorzien. Allereerst om de onwetendheid bij ondernemers om te zetten in bewustwording. En daarmee te zorgen dat zij begrijpen hoe zij hun eigen kwaliteiten en die van hun medewerkers effectiever en efficiënter kunnen inzetten in hun bedrijf. Als een fundament voor duurzaam ondernemen. Als een fundament voor duurzame groei. Na jaren pionieren, vele mooie gesprekken met allerlei partijen in de markt, tegenslagen vanuit alle hoeken (want die horen er ook bij!), en vooral heel veel ontwikkeluren, is de Route ICR webapplicatie inmiddels dé oplossing om het voorgaande te bereiken. ‘Learning on the job’, of beter gezegd ‘learning by doing’ als basis voor een praktische invulling van MKB governance. Zo wordt de kans dat ondernemers (sneller) hun doelen bereiken aanzienlijk vergroot. Een hele mooie bijkomstigheid is dat meer kennis bij het MKB bijdraagt tot meer focus en daardoor leidt tot minder verspilling van energie en grondstoffen. Zo draagt een betere MKB governance ook nog eens bij aan een duurzamere wereld! Paul is tevens auteur van het ondernemersboek ‘Succesvol groeien doe je zo!’.
Succesvol ondernemen kun je leren | MKB Winstpunt
Door

Succesvol ondernemen kun je leren | MKB Winstpunt

op 05 Aug 2021

[…] Bron: RouteICR.com […]

Reactie plaatsen