Negen ICR groeiprincipes zorgen voor verbetercultuur bedrijf
Negen ICR groeiprincipes zorgen voor verbetercultuur bedrijf

Negen ICR groeiprincipes zorgen voor verbetercultuur bedrijf

MKB governance is voor de meeste MKB bedrijven een ‘ver van mijn bed show’. Maatregelen van goed bestuur zijn met andere woorden (nog) geen onderdeel van de dagelijkse praktijk. Vooral explosieve groei en/of eisen van buitenaf, bijvoorbeeld van een externe financier, veranderen dit tot op heden. Met name om kans op en impact van risico’s beheersbaar te maken. Vreemd eigenlijk, want in de basis wil iedere ondernemer succesvol zijn en al zeker niet falen. Daarmee is MKB governance dus eigenlijk relevant voor iedere ondernemer: het gaat namelijk over het grip hebben op het realiseren van de ondernemersambitie. En daar komt nogal wat bij kijken. De komende tijd besteden wij daarom volop aandacht aan dit onontgonnen gebied in ondernemersland.

Vandaag deelt Route ICR het vierde artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

Negen ICR groeiprincipes zorgen voor verbetercultuur bedrijf

Amsterdam, 25 augustus 2021 – Ondernemen is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen. Maar waarom dan? Laten we het daar de komende tijd eens over gaan hebben. En tevens kijken hoe dat probleem kan worden opgelost. Vandaag deelt Route ICR het vierde artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

In onze eerdere artikelen leggen we uit dat je kunt leren om succesvol te ondernemen. Learning by doing. En je behoudt focus en overzicht doordat je werkt vanuit één cijfer, de ICR van je bedrijf. Om succesvol te ondernemen werk én groei je samen met je team. Groei staat hierbij voor vooruitgang. Eerst beter, dan groter. In die volgorde én met toepassing van de negen ICR groeiprincipes. Want met deze pijlers verdwijnt de angst van ondernemers om (meer) personeel in te zetten.

Maak werk van een topteam

Vooral vanuit de topsport weten we hoe belangrijk het is om samen te werken. Een heldere visie, gemeenschappelijke doelen. Een gedeelde aanpak. Automatismen en ingebouwde zekerheden in de uitvoering. Elkaar aanspreken op ongewenst gedrag en verbetermogelijkheden. Verbeteracties doorvoeren. Volstrekt logische uitgangspunten om tot een topteam te komen. De 9 ICR groeiprincipes zijn daarom vooral gericht op het werken aan een hoogontwikkelde teamintuïtie. Want in het bedrijfsleven werken in de basis dezelfde principes als in de topsport.

Teamintuïtie versterken is een kerntaak

Een hoogontwikkelde teamintuïtie helpt je aan een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. En dat is absolute noodzaak als je vooruit wilt met je bedrijf, De voorwaarde voor teamintuïtie is vertrouwen. Dat bereik je met het scheppen van wederzijdse verwachtingen én met het op basis daarvan inrichten van de organisatie. Daarmee zeggen we eigenlijk dat vertrouwen een leiderschap risico is. Met andere woorden indien ik als medewerker geen vertrouwen heb in mijn leider, dat is de ondernemer, dan gaat dat ten koste van de prestaties van ons bedrijf.

Gedeelde visie als vertrekpunt voor strategie

Vervolgens komt een team pas in beweging als visie & draagvlak samengaan. De kracht van herhaling zorgt dat mensen de visie écht door krijgen, dat zij zich de visie eigen maken en dan ontstaat er draagvlak. Vanuit de visie leiden we af welke strategie we gaan volgen om onze doelen te realiseren. 

Grip op je bedrijf, grip op je ondernemersambitie

Het werken aan een heldere gedeelde visie én het doorvertalen ervan naar alle onderdelen van je bedrijf, is een groeiproces dat nooit stopt. Sterker nog, het is feitelijk een dynamisch ondernemingsplan dat je steeds verder verbetert. Daarmee creëer je een verbetercultuur en heb je grip op je bedrijf. Uiteindelijk heb je daarmee ook grip op het realiseren van je ondernemersambitie. Zo dragen de negen ICR groeiprincipes bij aan invulling van MKB governance in de praktijk!

Over de schrijver
Paul Joore is de ambitieuze grondlegger en eigenaar van het online Route ICR platform voor succesvol ondernemen. Daarnaast is hij auteur van het ondernemersboek ‘Succesvol groeien doe je zo!’. Paul Joore heeft meer dan 30 jaar ervaring in het bedrijfsleven. Als ondernemer, (interim) manager en als coach / adviseur. Met de focus altijd op het zo effectief en efficiënt mogelijk realiseren van doelen. In de praktijk betekent dit inControl zijn in het proces van ambitie naar resultaat. Dit alles werkt alleen door vanuit een doelgerichte structuur te denken, plannen en te handelen. Binnen het MKB ontbrak kennis en ervaring op dit vlak en goed doordachte oplossingen waren niet beschikbaar. Daarom besloot Paul Joore om dit dan maar zelf te gaan creëren. Met als missie zoveel mogelijk ondernemers te helpen om succesvol te zijn. Via een professionele, toegankelijke en vooral effectieve aanpak. Paul Joore: "Mijn passie is onbereikbare doelen haalbaar maken met een goed doordachte structuur en organisatie. De kick van het bereiken van het onmogelijke is onbetaalbaar!🔥" In veel MKB bedrijven regeert 'de waan van de dag'. Met als gevolg dat ondernemers niet inControl zijn als het gaat over het bereiken van doelen. Daardoor realiseren zij ook hun ondernemersambitie niet. Erger nog, voor velen is die ambitie niet eens glashelder. En hoe kun je doelgericht werken, zonder een echt doel te hebben? De Route ICR webapplicatie helpt ondernemers inControl te zijn in het proces van ambitie naar resultaat. Via een gestructureerd stappenplan en begrijpelijke ondersteuning in de gehele webapplicatie. Succesvol groeien door doelgerichte focus. Eerst beter, dan groter. Ben je nieuwsgierig? Ook jij kunt de ICR aanpak 14 dagen kosteloos proberen zonder enige verplichting!
Reactie plaatsen