Negen ICR groeiprincipes zorgen voor verbetercultuur bedrijf
Negen ICR groeiprincipes zorgen voor verbetercultuur bedrijf

Negen ICR groeiprincipes zorgen voor verbetercultuur bedrijf

MKB governance is voor de meeste MKB bedrijven een ‘ver van mijn bed show’. Maatregelen van goed bestuur zijn met andere woorden (nog) geen onderdeel van de dagelijkse praktijk. Vooral explosieve groei en/of eisen van buitenaf, bijvoorbeeld van een externe financier, veranderen dit tot op heden. Met name om kans op en impact van risico’s beheersbaar te maken. Vreemd eigenlijk, want in de basis wil iedere ondernemer succesvol zijn en al zeker niet falen. Daarmee is MKB governance dus eigenlijk relevant voor iedere ondernemer: het gaat namelijk over het grip hebben op het realiseren van de ondernemersambitie. En daar komt nogal wat bij kijken. De komende tijd besteden wij daarom volop aandacht aan dit onontgonnen gebied in ondernemersland.

Vandaag deelt Route ICR het vierde artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

Negen ICR groeiprincipes zorgen voor verbetercultuur bedrijf

Amsterdam, 25 augustus 2021 – Ondernemen is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen. Maar waarom dan? Laten we het daar de komende tijd eens over gaan hebben. En tevens kijken hoe dat probleem kan worden opgelost. Vandaag deelt Route ICR het vierde artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

In onze eerdere artikelen leggen we uit dat je kunt leren om succesvol te ondernemen. Learning by doing. En je behoudt focus en overzicht doordat je werkt vanuit één cijfer, de ICR van je bedrijf. Om succesvol te ondernemen werk én groei je samen met je team. Groei staat hierbij voor vooruitgang. Eerst beter, dan groter. In die volgorde én met toepassing van de negen ICR groeiprincipes. Want met deze pijlers verdwijnt de angst van ondernemers om (meer) personeel in te zetten.

Maak werk van een topteam

Vooral vanuit de topsport weten we hoe belangrijk het is om samen te werken. Een heldere visie, gemeenschappelijke doelen. Een gedeelde aanpak. Automatismen en ingebouwde zekerheden in de uitvoering. Elkaar aanspreken op ongewenst gedrag en verbetermogelijkheden. Verbeteracties doorvoeren. Volstrekt logische uitgangspunten om tot een topteam te komen. De 9 ICR groeiprincipes zijn daarom vooral gericht op het werken aan een hoogontwikkelde teamintuïtie. Want in het bedrijfsleven werken in de basis dezelfde principes als in de topsport.

Teamintuïtie versterken is een kerntaak

Een hoogontwikkelde teamintuïtie helpt je aan een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. En dat is absolute noodzaak als je vooruit wilt met je bedrijf, De voorwaarde voor teamintuïtie is vertrouwen. Dat bereik je met het scheppen van wederzijdse verwachtingen én met het op basis daarvan inrichten van de organisatie. Daarmee zeggen we eigenlijk dat vertrouwen een leiderschap risico is. Met andere woorden indien ik als medewerker geen vertrouwen heb in mijn leider, dat is de ondernemer, dan gaat dat ten koste van de prestaties van ons bedrijf.

Gedeelde visie als vertrekpunt voor strategie

Vervolgens komt een team pas in beweging als visie & draagvlak samengaan. De kracht van herhaling zorgt dat mensen de visie écht door krijgen, dat zij zich de visie eigen maken en dan ontstaat er draagvlak. Vanuit de visie leiden we af welke strategie we gaan volgen om onze doelen te realiseren. 

Grip op je bedrijf, grip op je ondernemersambitie

Het werken aan een heldere gedeelde visie én het doorvertalen ervan naar alle onderdelen van je bedrijf, is een groeiproces dat nooit stopt. Sterker nog, het is feitelijk een dynamisch ondernemingsplan dat je steeds verder verbetert. Daarmee creëer je een verbetercultuur en heb je grip op je bedrijf. Uiteindelijk heb je daarmee ook grip op het realiseren van je ondernemersambitie. Zo dragen de negen ICR groeiprincipes bij aan invulling van MKB governance in de praktijk!

Over de schrijver
Paul Joore (geboren 1970) is een ambitieuze & idealistische professional. Dit heeft hij hard gemaakt, als grondlegger en eigenaar van Route ICR. En daarmee ook van de Route ICR webapplicatie. Hij is een zeer ervaren ondernemerscoach én is zelf ondernemer. Hij wordt vooral gedreven door zijn overtuiging dat kennis, ervaring en vaardigheden delen de basis is voor groei. Want dat maakt mensen bewuster van de gevolgen van beslissingen die zij moeten nemen, zowel zakelijk als privé. En daarmee stuur je gedrag én stimuleer je groei. Als bedrijfseconoom en registeraccountant, legt hij eind vorige eeuw een sterke basis voor zijn zakelijke carrière bij de accountants tak van Arthur Andersen. Aansluitend is hij in allerlei (interim) management rollen actief in het bedrijfsleven, bij zowel beursgenoteerde als MKB bedrijven. Inmiddels ligt zijn focus reeds vele jaren op het helpen van ondernemers bij het realiseren van hun ambitie. Hij heeft zich dan ook ontwikkeld tot groei coach én trainer on the job voor het MKB. Groeien staat hierbij voor beter én groter worden. Maar het knaagde aan Paul dat hij in zijn eentje maar een beperkt aantal ondernemers kon helpen met zijn kennis en ervaring. Daarom heeft hij zich jaren geleden ten doel gesteld om álle MKB bedrijven op een laagdrempelige en betaalbare manier van de benodigde kennis en vaardigheden te voorzien. Allereerst om de onwetendheid bij ondernemers om te zetten in bewustwording. En daarmee te zorgen dat zij begrijpen hoe zij hun eigen kwaliteiten en die van hun medewerkers effectiever en efficiënter kunnen inzetten in hun bedrijf. Als een fundament voor duurzaam ondernemen. Als een fundament voor duurzame groei. Na jaren pionieren, vele mooie gesprekken met allerlei partijen in de markt, tegenslagen vanuit alle hoeken, en vooral heel veel ontwikkeluren, is de Route ICR webapplicatie inmiddels dé oplossing om het voorgaande te bereiken. ‘Learning on the job’, of beter gezegd ‘learning by doing’ als basis voor een praktische invulling van MKB governance. Zo wordt de kans dat ondernemers (sneller) hun doelen bereiken aanzienlijk vergroot. Een hele mooie bijkomstigheid is dat meer kennis bij het MKB bijdraagt tot meer focus en daardoor leidt tot minder verspilling van energie en grondstoffen. Zo draagt een betere MKB governance ook nog eens bij aan een duurzamere wereld! Paul is tevens auteur van het ondernemersboek ‘Succesvol groeien doe je zo!’.
Reactie plaatsen