Kwetsbare opstelling medewerkers creëert veilige cultuur
Kwetsbare opstelling medewerkers creëert veilige cultuur

Kwetsbare opstelling medewerkers creëert veilige cultuur

MKB governance is voor de meeste MKB bedrijven een ‘ver van mijn bed show’. Maatregelen van goed bestuur zijn met andere woorden (nog) geen onderdeel van de dagelijkse praktijk. Vooral explosieve groei en/of eisen van buitenaf, bijvoorbeeld van een externe financier, veranderen dit tot op heden. Met name om kans op en impact van risico’s beheersbaar te maken. Vreemd eigenlijk, want in de basis wil iedere ondernemer succesvol zijn en al zeker niet falen. Daarmee is MKB governance dus eigenlijk relevant voor iedere ondernemer: het gaat namelijk over het grip hebben op het realiseren van de ondernemersambitie. En daar komt nogal wat bij kijken. De komende tijd besteden wij daarom volop aandacht aan dit onontgonnen gebied in ondernemersland.

Vandaag deelt Route ICR het dertiende artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

Kwetsbare opstelling medewerkers creëert veilige cultuur

Amsterdam, 24 januari 2022 - Ondernemen is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen. Maar waarom dan? Laten we het daar de komende tijd eens over gaan hebben. En tevens kijken hoe dat probleem kan worden opgelost. Vandaag deelt Route ICR het dertiende artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

Al enige tijd is er veel aandacht voor ongepast gedrag binnen organisaties. Helaas moest er eerst weer ‘iets’ gebeuren, voordat er maatregelen worden getroffen. Laten we eens kijken hoe je een degelijk fundament legt onder een transparante en veilige werkomgeving. Want alleen dan stellen medewerkers zich kwetsbaar op en creëren daarmee samen een veilige cultuur. Hierbij is het belangrijk dat je je realiseert dat kwetsbaar opstellen iets anders is dan kwetsbaar zijn. “Jezelf kwetsbaar opstellen is krachtig, want daarmee leg je de basis voor verbinding. Wezenlijk anders dan kwetsbaar zijn, want dan ben je een gemakkelijke prooi voor mensen met verkeerde intenties.” [Paul Joore, 2022]

Cultuur komt niet uit de lucht vallen

Een transparante en veilige werkomgeving vraagt om een cultuur waarbinnen medewerkers zich veilig voelen. Een kwetsbare opstelling is hierbij normaal. De cultuur geeft aan hoe we met elkaar dingen doen in onze organisatie. En dan met name bezien vanuit missie en visie, de kernwaarden en normen én de verwachtingen die voor het functioneren van je bedrijf van belang zijn. Met als ultieme doel het zorgen voor een optimale klantbeleving. Ben je als ondernemer nalatig op dit vlak, dan creëer je onbewust een cultuur die slechts bij toeval een fundament biedt voor een transparante en veilige werkomgeving. In de meeste gevallen dus niet de veilige cultuur waar we naar op zoek zijn.

Leren van fouten en melden verbeterpunten

Daarnaast zou het DNA van ieder bedrijf eigenlijk standaard doordrenkt moeten zijn met de wil om voortdurend te verbeteren. En omdat leren van fouten hiervoor erg belangrijk is, moeten medewerkers alle ruimte krijgen om fouten en verbeterpunten te melden. Elkaar aanspreken op vertoond gedrag en verantwoordelijkheden is hierbij de gewoonste zaak van de wereld. Iedereen moet altijd bij iedere willekeurige collega binnen de organisatie binnen kunnen lopen. En heel belangrijk is dat incidenten altijd een serieuze opvolging dienen te krijgen. Medewerkers mogen geen enkele rem voelen om zaken te melden waar ze een onprettig gevoel van krijgen.

Stimuleer kwetsbare opstelling medewerkers

Een belangrijke vraag die je jezelf stelt als ondernemer, is of je een kwetsbare opstelling door je medewerkers stimuleert. Want een veilige cultuur wordt gecreëerd door medewerkers die zich kwetsbaar opstellen. Zij durven dat pas als je als ondernemer het goede voorbeeld geeft. Door bovendien te belonen voor een kwetsbare opstelling, creëer je een veilige omgeving. Samen met een duidelijke missie en de juiste kernwaarden heb je zo hét fundament voor gewenst gedrag binnen je organisatie. En daarmee voor een veilige verbetercultuur in je bedrijf. Alweer een pluspunt van het invulling geven aan MKB Governance.

Over de schrijver
Paul Joore (geboren 1970) is een ambitieuze & idealistische professional. Dit heeft hij hard gemaakt, als grondlegger en eigenaar van Route ICR. En daarmee ook van de Route ICR webapplicatie. Hij is een zeer ervaren ondernemerscoach én is zelf ondernemer. Hij wordt vooral gedreven door zijn overtuiging dat kennis, ervaring en vaardigheden delen de basis is voor groei. Want dat maakt mensen bewuster van de gevolgen van beslissingen die zij moeten nemen, zowel zakelijk als privé. En daarmee stuur je gedrag én stimuleer je groei.Als bedrijfseconoom en registeraccountant, legt hij eind vorige eeuw een sterke basis voor zijn zakelijke carrière bij de accountants tak van Arthur Andersen. Aansluitend is hij in allerlei (interim) management rollen actief in het bedrijfsleven, bij zowel beursgenoteerde als MKB bedrijven. Inmiddels ligt zijn focus reeds vele jaren op het helpen van ondernemers bij het realiseren van hun ambitie. Hij heeft zich dan ook ontwikkeld tot groei coach én trainer on the job voor het MKB. Groeien staat hierbij voor beter én groter worden.Maar het knaagde aan Paul dat hij in zijn eentje maar een beperkt aantal ondernemers kon helpen met zijn kennis en ervaring. Daarom heeft hij zich jaren geleden ten doel gesteld om álle MKB bedrijven op een laagdrempelige en betaalbare manier van de benodigde kennis en vaardigheden te voorzien. Allereerst om de onwetendheid bij ondernemers om te zetten in bewustwording. En daarmee te zorgen dat zij begrijpen hoe zij hun eigen kwaliteiten en die van hun medewerkers effectiever en efficiënter kunnen inzetten in hun bedrijf. Als een fundament voor duurzaam ondernemen. Als een fundament voor duurzame groei.Na jaren pionieren, vele mooie gesprekken met allerlei partijen in de markt, tegenslagen vanuit alle hoeken, en vooral heel veel ontwikkeluren, is de Route ICR webapplicatie inmiddels dé oplossing om het voorgaande te bereiken.‘Learning on the job’, of beter gezegd ‘learning by doing’ als basis voor een praktische invulling van MKB governance. Zo wordt de kans dat ondernemers (sneller) hun doelen bereiken aanzienlijk vergroot. Een hele mooie bijkomstigheid is dat meer kennis bij het MKB bijdraagt tot meer focus en daardoor leidt tot minder verspilling van energie en grondstoffen. Zo draagt een betere MKB governance ook nog eens bij aan een duurzamere wereld!Paul is tevens auteur van het ondernemersboek ‘Succesvol groeien doe je zo!’.
Reactie plaatsen