Wat is SMART?

SMART

Wat is SMART?

Doelen moeten zoveel mogelijk SMART zijn.

Binnen de Route ICR aanpak, verstaan wij onder SMART:

Specifiek: is de doelstelling helder en is overduidelijk wat bedoeld wordt?

Meetbaar: onder welke (meetbare / observeerbare) voorwaarden is het doel bereikt?

Acceptabel: is de doelstelling acceptabel voor de doelgroep en/of het management, m.a.w. draagt het doel bij aan het succes van het bedrijf?

Realistisch: is het doel haalbaar, zodat men erin kan geloven

Tijd: wanneer moet het doel bereikt zijn?

Op het moment, dat je doelen SMART zijn gemaakt, wordt het ook belangrijk om te gaan vaststellen hoe de werkelijke prestaties zijn geweest. Je zorgt, dat voor de voornaamste succesfactoren, metingen worden vastgelegd over de werkelijke prestaties. Je kunt er dan periodiek over rapporteren en dit vergelijken met de verwachtingen die je aan het begin van de periode had.

Afhankelijk van de uitkomsten kun je al dan niet bijsturen om te zorgen, dat je (weer) op koers komt te liggen m de gestelde doelen te bereiken.

Determine the Goal, Make a Plan, and Get Started

Determine the goal, make a plan, and get started. Does that appeal to you? Then start your journey towards growth and success now, completely free of charge. We give you 14 days to experience our structured Route ICR approach, from step-by-step plans and e-learning to collaboration and improvement plans. And there's no obligation!

Also read Successful entrepreneurship can be learned.


Reactie plaatsen

Logisch als je meer wilt weten

Neem contact op via onderstaande button!