Ontdek kans op succesvol ondernemen via handige online nulmeting
Ontdek kans op succesvol ondernemen via handige online nulmeting

Ontdek kans op succesvol ondernemen via handige online nulmeting

MKB governance is voor de meeste MKB bedrijven een ‘ver van mijn bed show’. Maatregelen van goed bestuur zijn met andere woorden (nog) geen onderdeel van de dagelijkse praktijk. Vooral explosieve groei en/of eisen van buitenaf, bijvoorbeeld van een externe financier, veranderen dit tot op heden. Met name om kans op en impact van risico’s beheersbaar te maken. Vreemd eigenlijk, want in de basis wil iedere ondernemer succesvol zijn en al zeker niet falen. Daarmee is MKB governance dus eigenlijk relevant voor iedere ondernemer: het gaat namelijk over het grip hebben op het realiseren van de ondernemersambitie. En daar komt nogal wat bij kijken. De komende tijd besteden wij daarom volop aandacht aan dit onontgonnen gebied in ondernemersland.

Vandaag deelt Route ICR het negende artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’

Ontdek kans op succesvol ondernemen via handige online nulmeting

Amsterdam, 3 november 2021 - Ondernemen is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen. Maar waarom dan? Laten we het daar de komende tijd eens over gaan hebben. En tevens kijken hoe dat probleem kan worden opgelost. Vandaag deelt Route ICR het negende artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

Startende ondernemers hebben de kans om vanaf het allereerste begin voor de juiste aanpak te kiezen. Voor ondernemers die al een tijdje bezig zijn is dat een ander verhaal. Zij hebben zich een manier van werken eigen gemaakt en vallen daar dagelijks op terug. Voor deze groep geldt dat inzicht in waar ze staan het vertrekpunt is van verbeteringen. De daarvoor benodigde ICR nulmeting voeren zij online uit. Als investering in en startpunt van succesvol ondernemerschap.

Hoe stevig is het fundament onder het succes van jouw bedrijf?

Met de allesomvattende ICR nulmeting breng je de huidige situatie van je bedrijf in kaart. Naar het inzicht dat voortvloeit uit je parate kennis. Inzicht in de sterke punten van de bedrijfsvoering maar vooral ook inzicht in de verbeterpunten. De uitvoering van de nulmeting kost je ongeveer een uur. En wat langer als je parate kennis tekortschiet. Al met al een meer dan overzichtelijke investering in het succes van je bedrijf. Via de nulmeting staan de rapportcijfers van jouw bedrijf voor de 33 ICR objectives en de 5 ICR groeicirkels op 1 A4. Én daarmee is direct ook de ICR van je bedrijf bekend. Daaruit blijkt hoe stevig het fundament onder het succes van je bedrijf is én waar je aan moet werken om het te versterken. En zo de kans op succesvol ondernemen te vergroten.

Online en zelfstandig de ICR nulmeting uitvoeren

Je kunt de nulmeting zelfstandig uitvoeren of je laten helpen door een ondernemerscoach. Vanuit het overzichtelijke ICR dashboard geef je het meest passende rapportcijfer voor de wijze waarop jouw organisatie invulling geeft aan iedere objective. Zorg wel dat je kritisch bent en dus zo eerlijk mogelijk rapportcijfers geeft. Alleen dan zie je waar het verbeterpotentieel zit. De nulmeting is dus direct de eerste stap in het verbeterproces van je organisatie. De ICR is hierbij je groeikompas. Hoe beter je ICR, hoe groter de kans op succesvol ondernemen. En daarmee hoe groter de kans dat je je ondernemersambitie realiseert. Dat maakt invulling van MKB governance in de praktijk zo waardevol!

Over de schrijver
Paul Joore is de ambitieuze grondlegger en eigenaar van het online Route ICR platform voor succesvol ondernemen. Daarnaast is hij auteur van het ondernemersboek ‘Succesvol groeien doe je zo!’. Paul Joore heeft meer dan 30 jaar ervaring in het bedrijfsleven. Als ondernemer, (interim) manager en als coach / adviseur. Met de focus altijd op het zo effectief en efficiënt mogelijk realiseren van doelen. In de praktijk betekent dit inControl zijn in het proces van ambitie naar resultaat.Dit alles werkt alleen door vanuit een doelgerichte structuur te denken, plannen en te handelen. Binnen het MKB ontbrak kennis en ervaring op dit vlak en goed doordachte oplossingen waren niet beschikbaar. Daarom besloot Paul Joore om dit dan maar zelf te gaan creëren. Met als missie zoveel mogelijk ondernemers te helpen om succesvol te zijn. Via een professionele, toegankelijke en vooral effectieve aanpak.Paul Joore: "Mijn passie is onbereikbare doelen haalbaar maken met een goed doordachte structuur en organisatie. De kick van het bereiken van het onmogelijke is onbetaalbaar!🔥"In veel MKB bedrijven regeert 'de waan van de dag'. Met als gevolg dat ondernemers niet inControl zijn als het gaat over het bereiken van doelen. Daardoor realiseren zij ook hun ondernemersambitie niet. Erger nog, voor velen is die ambitie niet eens glashelder. En hoe kun je doelgericht werken, zonder een echt doel te hebben?De Route ICR webapplicatie helpt ondernemers inControl te zijn in het proces van ambitie naar resultaat. Via een gestructureerd stappenplan en begrijpelijke ondersteuning in de gehele webapplicatie. Succesvol groeien door doelgerichte focus. Eerst beter, dan groter. Ben je nieuwsgierig? Ook jij kunt de ICR aanpak 14 dagen kosteloos proberen zonder enige verplichting!
Reactie plaatsen