Ontdek kans op succesvol ondernemen via handige online nulmeting
Ontdek kans op succesvol ondernemen via handige online nulmeting

Ontdek kans op succesvol ondernemen via handige online nulmeting

MKB governance is voor de meeste MKB bedrijven een ‘ver van mijn bed show’. Maatregelen van goed bestuur zijn met andere woorden (nog) geen onderdeel van de dagelijkse praktijk. Vooral explosieve groei en/of eisen van buitenaf, bijvoorbeeld van een externe financier, veranderen dit tot op heden. Met name om kans op en impact van risico’s beheersbaar te maken. Vreemd eigenlijk, want in de basis wil iedere ondernemer succesvol zijn en al zeker niet falen. Daarmee is MKB governance dus eigenlijk relevant voor iedere ondernemer: het gaat namelijk over het grip hebben op het realiseren van de ondernemersambitie. En daar komt nogal wat bij kijken. De komende tijd besteden wij daarom volop aandacht aan dit onontgonnen gebied in ondernemersland.

Vandaag deelt Route ICR het negende artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’

Ontdek kans op succesvol ondernemen via handige online nulmeting

Amsterdam, 3 november 2021 - Ondernemen is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen. Maar waarom dan? Laten we het daar de komende tijd eens over gaan hebben. En tevens kijken hoe dat probleem kan worden opgelost. Vandaag deelt Route ICR het negende artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

Startende ondernemers hebben de kans om vanaf het allereerste begin voor de juiste aanpak te kiezen. Voor ondernemers die al een tijdje bezig zijn is dat een ander verhaal. Zij hebben zich een manier van werken eigen gemaakt en vallen daar dagelijks op terug. Voor deze groep geldt dat inzicht in waar ze staan het vertrekpunt is van verbeteringen. De daarvoor benodigde ICR nulmeting voeren zij online uit. Als investering in en startpunt van succesvol ondernemerschap.

Met de allesomvattende ICR nulmeting breng je de huidige situatie van je bedrijf in kaart. Naar het inzicht dat voortvloeit uit je parate kennis. Inzicht in de sterke punten van de bedrijfsvoering maar vooral ook inzicht in de verbeterpunten. De uitvoering van de nulmeting kost je ongeveer een uur. En wat langer als je parate kennis tekortschiet. Al met al een meer dan overzichtelijke investering in het succes van je bedrijf. Via de nulmeting staan de rapportcijfers van jouw bedrijf voor de 33 ICR objectives en de 5 ICR groeicirkels op 1 A4. Én daarmee is direct ook de ICR van je bedrijf bekend. Daaruit blijkt hoe stevig het fundament onder het succes van je bedrijf is én waar je aan moet werken om het te versterken. En zo de kans op succesvol ondernemen te vergroten.

Je kunt de nulmeting zelfstandig uitvoeren of je laten helpen door een ondernemerscoach. Vanuit het overzichtelijke ICR dashboard geef je het meest passende rapportcijfer voor de wijze waarop jouw organisatie invulling geeft aan iedere objective. Zorg wel dat je kritisch bent en dus zo eerlijk mogelijk rapportcijfers geeft. Alleen dan zie je waar het verbeterpotentieel zit. De nulmeting is dus direct de eerste stap in het verbeterproces van je organisatie. De ICR is hierbij je groeikompas. Hoe beter je ICR, hoe groter de kans op succesvol ondernemen. En daarmee hoe groter de kans dat je je ondernemersambitie realiseert. Dat maakt invulling van MKB governance in de praktijk zo waardevol!

Over de schrijver
Paul Joore (geboren 1970) is een ambitieuze & idealistische professional. Dit heeft hij hard gemaakt, als grondlegger en eigenaar van Route ICR. En daarmee ook van de Route ICR webapplicatie. Hij is een zeer ervaren ondernemerscoach én is zelf ondernemer. Hij wordt vooral gedreven door zijn overtuiging dat kennis, ervaring en vaardigheden delen de basis is voor groei. Want dat maakt mensen bewuster van de gevolgen van beslissingen die zij moeten nemen, zowel zakelijk als privé. En daarmee stuur je gedrag én stimuleer je groei.Als bedrijfseconoom en registeraccountant, legt hij eind vorige eeuw een sterke basis voor zijn zakelijke carrière bij de accountants tak van Arthur Andersen. Aansluitend is hij in allerlei (interim) management rollen actief in het bedrijfsleven, bij zowel beursgenoteerde als MKB bedrijven. Inmiddels ligt zijn focus reeds vele jaren op het helpen van ondernemers bij het realiseren van hun ambitie. Hij heeft zich dan ook ontwikkeld tot groei coach én trainer on the job voor het MKB. Groeien staat hierbij voor beter én groter worden.Maar het knaagde aan Paul dat hij in zijn eentje maar een beperkt aantal ondernemers kon helpen met zijn kennis en ervaring. Daarom heeft hij zich jaren geleden ten doel gesteld om álle MKB bedrijven op een laagdrempelige en betaalbare manier van de benodigde kennis en vaardigheden te voorzien. Allereerst om de onwetendheid bij ondernemers om te zetten in bewustwording. En daarmee te zorgen dat zij begrijpen hoe zij hun eigen kwaliteiten en die van hun medewerkers effectiever en efficiënter kunnen inzetten in hun bedrijf. Als een fundament voor duurzaam ondernemen. Als een fundament voor duurzame groei.Na jaren pionieren, vele mooie gesprekken met allerlei partijen in de markt, tegenslagen vanuit alle hoeken, en vooral heel veel ontwikkeluren, is de Route ICR webapplicatie inmiddels dé oplossing om het voorgaande te bereiken.‘Learning on the job’, of beter gezegd ‘learning by doing’ als basis voor een praktische invulling van MKB governance. Zo wordt de kans dat ondernemers (sneller) hun doelen bereiken aanzienlijk vergroot. Een hele mooie bijkomstigheid is dat meer kennis bij het MKB bijdraagt tot meer focus en daardoor leidt tot minder verspilling van energie en grondstoffen. Zo draagt een betere MKB governance ook nog eens bij aan een duurzamere wereld!Paul is tevens auteur van het ondernemersboek ‘Succesvol groeien doe je zo!’.
Reactie plaatsen