Wat zijn strategische doelstellingen?

Strategische doelstelling

Wat zijn strategische doelstellingen?

Onze strategische doelstellingen zijn de concreet nagestreefde resultaten die de visie tastbaar en meetbaar maken. Dit zijn met andere woorden de resultaten die je met je organisatie moet boeken om de visie te realiseren.

Strategische doelstellingen stimuleren je team en geven richting aan alle activiteiten. Bovendien bieden zij een concrete basis voor evaluatie en controle van geleverde prestaties.

De strategische doelstelling(en) die de visie tastbaar en meetbaar maken, vertalen we binnen Route ICR naar strategische doelen voor alle waarden uit het Business Model van je bedrijf.

Vervolgens nemen we deze doelen op in het meerjarenplan.

Zorg er voor dat je ambitieuze doelen stelt. Want die zijn nodig om beter te worden en innovatief te zijn. Deze doelen lijken op het eerste gezicht onhaalbaar, maar met de juiste aanpak kun je ze haalbaar máken!

Zorg voor kleine doelen voor de kortere termijn die bijdragen aan het hogere doel. Zo is het geheel beter te overzien én zo zie je voortgang. Dat is motiverend voor je team, het helpt om de juiste focus te houden én om doelgerichte keuzes te maken. Kiezen wat je wél doet maar ook wat je juist níet doet. Zo haal je het maximale uit je organisatie en verbeter je de prestaties.

Concreet betekent dit dat we vanuit de meerjarendoelen en bijbehorende plannen doelen en plannen voor de kortere termijn afleiden. De jaren verdelen we in kwartalen, de kwartalen in maanden en de maanden in weken.

Determine the Goal, Make a Plan, and Get Started

Determine the goal, make a plan, and get started. Does that appeal to you? Then start your journey towards growth and success now, completely free of charge. We give you 14 days to experience our structured Route ICR approach, from step-by-step plans and e-learning to collaboration and improvement plans. And there's no obligation!

Also read Successful entrepreneurship can be learned.

Reactie plaatsen

Logisch als je meer wilt weten

Neem contact op via onderstaande button!