Acceptatie helpt ambitieuze ondernemer uit ‘comfort zone’
Acceptatie helpt ambitieuze ondernemer uit ‘comfort zone’

Acceptatie helpt ambitieuze ondernemer uit ‘comfort zone’

MKB governance is voor de meeste MKB bedrijven een ‘ver van mijn bed show’. Maatregelen van goed bestuur zijn met andere woorden (nog) geen onderdeel van de dagelijkse praktijk. Vooral explosieve groei en/of eisen van buitenaf, bijvoorbeeld van een externe financier, veranderen dit tot op heden. Met name om kans op en impact van risico’s beheersbaar te maken. Vreemd eigenlijk, want in de basis wil iedere ondernemer succesvol zijn en al zeker niet falen. Daarmee is MKB governance dus eigenlijk relevant voor iedere ondernemer: het gaat namelijk over het grip hebben op het realiseren van de ondernemersambitie. En daar komt nogal wat bij kijken. De komende tijd besteden wij daarom volop aandacht aan dit onontgonnen gebied in ondernemersland.

Vandaag deelt Route ICR het veertiende artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

Acceptatie helpt ambitieuze ondernemer uit ‘comfort zone’

Amsterdam, 7 februari 2022 - Ondernemen is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen. Maar waarom dan? Laten we het daar de komende tijd eens over gaan hebben. En tevens kijken hoe dat probleem kan worden opgelost. Vandaag deelt Route ICR het veertiende artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

Ondernemers zitten vaak vol goede ideeën. Gelukkig maar! Maar helaas zorgt dat te vaak voor een gebrek aan focus. Omdat direct met die nieuwe ideeën aan de slag wordt gegaan. Vooral omdat ondernemers onrustig zijn. En de resultaten van eerder opgepakte ideeën niet geduldig afwachten. Ondernemers vinden namelijk al snel dat het te lang duurt voordat er succes is. Deze onrust vormt tegelijkertijd hun ‘comfort zone’, maar is dus eigenlijk nogal tegenstrijdig. Want om rust te creëren en succesvol te zijn moet je een helder doel voor ogen hebben. Én een doelgericht plan om daar naar toe te werken. Wijzig je voortdurend je doelen, dan werkt je uitgestippelde plan logischerwijs ook niet meer. Ben je écht ambitieus dan moet je dus uit je ‘comfort zone’. Maar hoe pak je deze mentale uitdaging aan?

"Ondernemers moeten de discipline hebben om vast te houden aan en focus te hebben op de ingezette koers om de gestelde doelen te behalen. Ligt dit alles niet expliciet vast dan is de verleiding groot om hiervan af te wijken. Liggen doel en plan wel expliciet vast, dan is het een stuk eenvoudiger om bij de les te blijven. Voor jezelf als ondernemer, maar ook voor je team van medewerkers. Sterker nog doordat je doelen en plan deelbaar hebt gemaakt, heeft dat een zelfreinigend effect. Want vanuit dit vertrekpunt zul je eerst jezelf en anderen moeten overtuigen van je impulsieve acties. En die barrière helpt je om te blijven focussen op je initiële doelen." [Paul Joore, 2022]

Eigenwijs zijn is prima zolang het tot topprestaties leidt. Je moet daarom bereid zijn om jezelf kwetsbaar op te stellen. En accepteren dat je niet alles zelf kunt (weten). Met die mindset open je namelijk de deur voor waardevolle input van anderen. En dat gaat je enorm helpen om stappen voorwaarts te maken. Het leidt tot verbeteringen in het vaststellen van heldere doelen, in het opstellen van plannen en in geleverde prestaties om deze doelen te bereiken. Zet daarbij vooral een hulpmiddel in, zoals de Route ICR webapplicatie, waarmee je de discipline op kunt brengen om focus te hebben en houden. En samen met je collega’s te werken aan een hoogontwikkelde teamintuItie. Dus accepteer, stel je kwetsbaar op en geef invulling aan MKB governance. Om succesvol te zijn als ondernemer, team en organisatie!

Over de schrijver
Paul Joore (geboren 1970) is een ambitieuze & idealistische professional. Dit heeft hij hard gemaakt, als grondlegger en eigenaar van Route ICR. En daarmee ook van de Route ICR webapplicatie. Hij is een zeer ervaren ondernemerscoach én is zelf ondernemer. Hij wordt vooral gedreven door zijn overtuiging dat kennis, ervaring en vaardigheden delen de basis is voor groei. Want dat maakt mensen bewuster van de gevolgen van beslissingen die zij moeten nemen, zowel zakelijk als privé. En daarmee stuur je gedrag én stimuleer je groei. Als bedrijfseconoom en registeraccountant, legt hij eind vorige eeuw een sterke basis voor zijn zakelijke carrière bij de accountants tak van Arthur Andersen. Aansluitend is hij in allerlei (interim) management rollen actief in het bedrijfsleven, bij zowel beursgenoteerde als MKB bedrijven. Inmiddels ligt zijn focus reeds vele jaren op het helpen van ondernemers bij het realiseren van hun ambitie. Hij heeft zich dan ook ontwikkeld tot groei coach én trainer on the job voor het MKB. Groeien staat hierbij voor beter én groter worden. Maar het knaagde aan Paul dat hij in zijn eentje maar een beperkt aantal ondernemers kon helpen met zijn kennis en ervaring. Daarom heeft hij zich jaren geleden ten doel gesteld om álle MKB bedrijven op een laagdrempelige en betaalbare manier van de benodigde kennis en vaardigheden te voorzien. Allereerst om de onwetendheid bij ondernemers om te zetten in bewustwording. En daarmee te zorgen dat zij begrijpen hoe zij hun eigen kwaliteiten en die van hun medewerkers effectiever en efficiënter kunnen inzetten in hun bedrijf. Als een fundament voor duurzaam ondernemen. Als een fundament voor duurzame groei. Na jaren pionieren, vele mooie gesprekken met allerlei partijen in de markt, tegenslagen vanuit alle hoeken, en vooral heel veel ontwikkeluren, is de Route ICR webapplicatie inmiddels dé oplossing om het voorgaande te bereiken. ‘Learning on the job’, of beter gezegd ‘learning by doing’ als basis voor een praktische invulling van MKB governance. Zo wordt de kans dat ondernemers (sneller) hun doelen bereiken aanzienlijk vergroot. Een hele mooie bijkomstigheid is dat meer kennis bij het MKB bijdraagt tot meer focus en daardoor leidt tot minder verspilling van energie en grondstoffen. Zo draagt een betere MKB governance ook nog eens bij aan een duurzamere wereld! Paul is tevens auteur van het ondernemersboek ‘Succesvol groeien doe je zo!’.
Reactie plaatsen