Wat is een SWOT analyse?

SWOT analyse

Wat is een SWOT analyse?

De SWOT is een situatieanalyse en vormt de basis van een succesvolle (marketing-) strategie.

De SWOT analyse is daarmee een hulpmiddel dat in iedere willekeurige fase van het ondernemen cq ondernemerschap kan worden ingezet om helderheid in de huidige beleving te scheppen. Van daaruit kunnen dan beslissingen worden genomen ten aanzien van de te kiezen route met bijbehorende maatregelen.

SWOT analyse staat voor Sterkten, Zwakten, Kansen en Bedreigingen die van toepassing zijn op jouw bedrijf in relatie tot de markt.

SWOT is een afkorting uit het engels: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats.

Sterktes en zwaktes komen voort uit de interne analyse en hebben betrekking op je bedrijf.

Analyseer de sterktes en zwaktes van je bedrijf ten opzichte van de markt cq je concurrenten. Deze zet je vervolgens af tegen de kansen en bedreigingen, vanuit de zogenoemde externe analyse.

Deze externe factoren hebben betrekking op de markt cq de omgeving en bestaan ook als je bedrijf er niet zou zijn.

Reactie plaatsen

Logisch als je meer wilt weten

Neem contact op via onderstaande button!