Wat is een periodieke management cyclus?

Periodieke management cyclus

Wat is een periodieke management cyclus?

Met periodieke management cyclus bedoelen we de wijze waarop je wordt geïnformeerd dat je op schema ligt om je strategische doelstellingen en overige doelen uit het meerjaren plan te bereiken, zodat je kunt (bij-) sturen. Management cyclus staat hierbij voor de werkzaamheden binnen de managementtaak die bestaan uit:

  1. plannen
  2. structuur vormgeven
  3. medewerkers aansturen
  4. het evalueren van resultaten.

Met de PDCA cyclus van Deming, voluit Plan Do Check Act, is permanente verbetering van processen het uitgangspunt voor het invulling geven aan de periodieke management cyclus.

Je bent daarmee in staat te monitoren of je op koers ligt om je meerjarenplan te realiseren én tegelijkertijd verbeteringen in de processen te door te voeren.

In de PDCA cyclus is de directie verantwoordelijk voor het hoogste niveau waarop de processen worden gestuurd.

Het management slaat de brug tussen het hoogste niveau en het medewerkers niveau.

Want de kern van de PDCA cyclus is, dat in principe elke medewerker, en deelnemer aan een proces, in staat is om zijn eigen werkwijze te beoordelen en te verbeteren.

De handelingen van de medewerker zijn uiteindelijk immers een afgeleid (deel-) proces van het hoogste niveau.

Determine the Goal, Make a Plan, and Get Started

Determine the goal, make a plan, and get started. Does that appeal to you? Then start your journey towards growth and success now, completely free of charge. We give you 14 days to experience our structured Route ICR approach, from step-by-step plans and e-learning to collaboration and improvement plans. And there's no obligation!

Also read Successful entrepreneurship can be learned.

Reactie plaatsen

Logisch als je meer wilt weten

Neem contact op via onderstaande button!