Wat is een distributiekanaal?

Distributiekanaal

Wat is een distributiekanaal?

Met distributiekanalen bedoelen we de wijze waarop je je product of dienst bij je klanten krijgt. In het business model van je bedrijf denk je hier al over na.

Als onderdeel van je strategisch marketingplan, denk je na over de in te zetten marketingmix. Binnen de toe te passen marketingsintrumenten, gaat het bij 'Plaats' eigenlijk over Distributie, want alles draait hierbij om het op het juiste moment afleveren van het product of de dienst bij een klant. Die klant kan de consument zijn, maar ook een groothandel of detailhandel. Dit worden distributiekanalen genoemd. Bij distributiebeleid wordt bijvoorbeeld nagedacht over productielocaties, opslag, logistiek, verkooplocaties en andere distributiekanalen.

Stel je hierbij o.a. de volgende vragen:

  • Op welke locatie(s) gaan wij produceren of vanaf welke locatie(s) bieden bij onze diensten aan?
  • Langs welke distributiekanalen bieden wij ons product of onze dienst aan?
  • Hoe distribueren wij ons product of onze dienst?
  • Waar slaan wij onze voorraden op?
  • Welke marktdekking streven wij na?
  • Hoe richten wij onze logistiek in?*
  • Verkopen wij langs directe of indirecte kanalen?

Doel bepalen, plan maken en aan de slag

Doel bepalen, plan maken en aan de slag. Spreekt dat je aan? Start dan nu geheel kosteloos jouw route naar groei en succes. We geven je 14 dagen de tijd om onze gestructureerde Route ICR aanpak te ervaren. Van stappenplan en e-learning tot samenwerking en verbeterplan. En je zit nergens aan vast!

Lees ook Succesvol ondernemen kun je leren.

Reactie plaatsen

Logisch als je meer wilt weten

Neem contact op via onderstaande button!