Ga werken als ICR business coach

Ben jij die business coach die het onmogelijke, tóch mogelijk wil maken?

Binnen de Route ICR webapp doe je dat samen met je opdrachtgevers.

Video Aspect Ratio: 9:4

ICR franchising voor business coaches

Ben jij die business coach die het onmogelijke, tóch mogelijk wil maken?

Binnen de Route ICR webapp doe je dat samen met je opdrachtgevers.

1

is de ICR score waar je naar streeft

33

objectives in management framework

10

als hoogste rapportcijfer per objective
paul-joore-grondlegger-route-icr

Route ICR webapplicatie als lead generator van jouw business

Een business coach zorgt er samen met ondernemer en team voor dat een bedrijf tot betere prestaties komt. Tot voor kort was het voor ondernemers en hun organisatie onoverzichtelijk  wat zij konden verwachten van een business coach. De persoon in kwestie was erg bepalend in de aanpak waarmee een bedrijf werd begeleid.

Met de ICR Business Coach is dit voor eens en altijd veranderd. Want zoals een boekhouder werkt met een ondersteunend boekhoudpakket, zo werkt een ICR Business Coach met de Route ICR webapp. En daarmee verbinden we coach en (potentiële) opdrachtgever meer met elkaar dan ooit tevoren.

In de basis zetten ondernemer, team en organisatie zelf stappen. Ook voeren zij verbeteringen door. Dat alles met ondersteuning van de Route !CR webapp. Maar lopen zij tegen vraagstukken op, dan leggen zij deze voor aan hun persoonlijke ICR Business Coach. En jij kunt dat zijn!

Erg aantrekkelijk, want Route ICR is voor iedere business coach een permanente lead generator. Zo groeit je eigen business zonder daar extreme marketinginspanningen voor te hoeven doen. Je opdrachtgevers creëren in samenwerking met jou als ICR Business Coach én de online tool structureel waarde.

Wij zoeken voortdurend mensen met een passie voor anderen helpen, die streven naar wereldklasse dienstverlening én inspireren en verbinden als vanzelfsprekend zien. Dus wil jij je eigen business model verrijken met de nr 1 oplossing voor succesvol ondernemen, neem dan contact op met ondergetekende.

Ik ga graag met je in gesprek om te kijken hoe we onze samenwerking vorm kunnen geven!

Met ambitieuze groeten,

namens Team ICR

Paul Joore

ICR verbindt jou en je opdrachtgevers voor de lange termijn

jeroen-volk-certificaat-icr-business-coach-15-sep-2022

Wat is een ICR business coach?

Een ICR business coach is een business coach die is gecertificeerd door ICR. Business coaches krijgen het certificaat ICR business coach wanneer zij de ICR onboarding succesvol hebben doorlopen. Check de button voor meer info en meld je aan voor de eerstvolgende ICR business coach onboarding dagen!

Waarom business coaches graag werken met Route ICR

De inzet van het online Route ICR platform voor succesvol ondernemen biedt business coaches tal van voordelen. Het is een zeer effectieve manier om ondernemers te helpen bij het verwezenlijken van hun doelen. Allereerst verzamelt de business coach met Route ICR op een eenvoudige maar gestructureerde manier informatie. Om vanuit deze in de online tool vastgelegde kennis te helpen bij:

1. het stellen van doelen

2. het maken van een plan om deze doelen te bereiken

3. het daadwerkelijk realiseren van de gestelde doelen

Business coaches gebruiken Route ICR dus om klanten te helpen bij het maken van een plan om hun doelen te bereiken. Binnen de online Route ICR webapp leggen ondernemers hun doelen vast, maken zij actieplannen en bewaken zij de voortgang. De business coach helpt hierbij door maatwerk suggesties en inspiratie met de ondernemer en zijn team te delen. Bovendien beoordeelt de business coach de kwaliteit van de plannen. Hiermee vergroten zij de kans dat ondernemers hun doelen bereiken.

In dat kader biedt Route ICR ook de mogelijkheid om op objectieve wijze de prestaties van bedrijven te meten. Hiertoe doet de business coach bij aanvang van zijn werkzaamheden een ICR nulmeting. De hiermee verkregen informatie gebruikt de business coach om te evalueren of zijn klanten voldoende vooruitgang boeken. Daarnaast helpt het de business coach bij het voorbereiden van maatregelen die nodig zijn om binnen het bedrijf tot doelgerichte focus te komen. En dan bedoelen we doelgerichte focus in alle onderdelen van het bedrijf waardoor prestaties en resultaten substantieel verbeteren.

Ten slotte faciliteert het online Route ICR platform een eenvoudige maar zeer effectieve communicatie tussen de business coach en de klant. Door de inzet van de Route ICR webapp is frequent communiceren met elkaar namelijk een vanzelfsprekend geworden. Business coach en opdrachtgever zijn en blijven zo meer en beter betrokken bij het gemeenschappelijke doel. Het zal geen verrassing zijn dat dit de kans op succes aanzienlijk vergroot.

Zoals je ziet geeft de inzet van de online Route ICR tool business coaches én ondernemers volop voordelen. Samengevat biedt het een effectieve en gestructureerde aanpak om informatie te verzamelen, om ondernemers te helpen bij het stellen van doelen én om deze doelen te bereiken. Het biedt de mogelijkheid om prestaties te meten, snel te reageren op veranderingen in de markt en het verbetert de communicatie tussen de business coach en klant. 

Kortom, de online Route ICR tool helpt business coaches om hun opdrachtgevers beter inzicht te geven én een nog betere service te bieden. En daarmee snijdt het mes aan alle kanten!

Quote Jeroen Volk, ICR business coach:

“Wat een mooi compleet overzicht om bedrijven te coachen. Met nul-meting m.b.v. ICR om daarna voortgang echt per kwartaal objectief samen te kunnen vaststellen ... ipv bla bla coaching en onderbuik gevoel.”

Opsomming voordelen gebruik ICR tooling

 •  verwachtingen managen bij opdrachtgevers / klanten en prospects, duidelijkheid bieden
 •  herkenbare dienst in de markt, versterkt je merk / imago
 •  duidelijke kwaliteitsstandaard voor jezelf (en je merk / imago) en voor de diensten die je levert (consistente professionele aanpak)
 •  tool met kwaliteitsstandaard dwingt je om jezelf te houden aan die norm en zorgt voor tevreden opdrachtgevers / klanten / medewerkers / collega's / overige stakeholders
 •  natuurlijke verbinding tussen opdrachtgever / klant en business coach / procesbegeleider
 •  tool biedt structuur, effectiviteit & efficiency, kapstok en geeft comfort om ambitieuze doelen te stellen
 •  geen onoverzichtelijk gebruik meer van spreadsheets, powerpoint en word documenten, maar alles in 1 centrale online omgeving
 •  doelgerichte focus in gehele bedrijf van opdrachtgever / klant (alignment)
 •  verbeteren van de kwaliteit van de gesprekken, waardoor opdrachtgever meer inzicht in zichzelf krijgt, heldere doelen stelt en tot nieuwe oplossingen komt
 •  hetgeen besproken is beklijft daadwerkelijk binnen organisatie, team en medewerkers, mede door een en ander expliciet online en centraal in klantomgeving vast te leggen
 •  door met je klant aan het businessplan te werken komt er discussie en verdieping in de te vormen missie, kernwaarden, visie en doelstellingen
 •  werken met scores maakt de doelstellingen concreet en legt verbeterpotentieel expliciet bloot
 •  opvoeren van verbeteracties als onderdeel van het verbeterplan 
 •  uitgebreide rapportages om adviseur en ondernemer dynamisch te laten samenwerken
 •  door professionele partij ontwikkelde tool geeft mogelijkheid om zonder investering tóch bovengenoemde voordelen te genieten

"Verwachtingen managen en kwaliteit borgen"

"Structureel verbonden zijn met opdrachtgever versterkt de relatie en vergroot de kans op succes"

"Het geleerde beklijft bij medewerkers, team & organisatie"

"Eindelijk structuur en geen  losse Word, Excel en PowerPoint bestanden meer."

Nieuw: Friday Insights met Jeroen Volk en Paul Joore

Kijk Friday Insights opname gratis terug!

 • De eerste Friday Insights vond plaats op 14 oktober 2022
 • Friday Insights is een inititatief van Jeroen Volk en Paul Joore
 • Samen geïnspireerd het weekeinde in met leuke en interessante informatie
 • Laat je inspireren en verrassen met concrete acties om direct mee aan de slag te gaan
50%
De opname draait al bijna!
Friday Insights gratis terugkijken
friday insights

Benefits van ICR business coach onboarding dag: waardevolle inzichten, structureel inzetbare aanpak & tool én gecertificeerd ICR business coach

Goed MKB bestuur en accountant: een waardevolle combinatie

Waarom werken als gecertificeerd ICR business coach?

Zelfstandig, toch een team én extra geloofwaardig

Als ICR business coach blijf je zelfstandig, ben je extra geloofwaardig als coach én heb je het echte teamgevoel. Autonoom (blijven) werken dus en tegelijkertijd een warm bad van collega coaches om mee te sparren. Doordat je werkt vanuit een continu verbeterplan ben je verzekerd van recurring revenues bovendien.

Opent deuren want bewezen effectieve aanpak

De ICR aanpak opent deuren want is bewezen effectief, laagdrempelig in gebruik en betaalbaar bovendien. Als je werkt met ICR houd je automatisch rekening met de beperkte capaciteit binnen het MKB. Want ICR is ontwikkeld om ondernemer en team structureel te ondersteunen in een passend en 'op maat' tempo.

Online platform als houvast voor dienstverlening

Professioneel online platform als houvast. Structureel ondersteunend voor het begeleiden van ondernemer en team. Kennis beklijft hierdoor echt bij opdrachtgever en teamgenoten en er is steeds een goede basis om verder te verbeteren. Samen stap voor stap werk maken van succesvol ondernemen. Erg bevredigend.

Vanuit nulmeting verbeterplan voor ondernemer

Verwachtingen managen richting opdrachtgever verloopt krachtig omdat de Route ICR aanpak expliciet maakt waaraan gewerkt moet worden om succesvol te zijn cq te verbeteren. Starten met de ICR nulmeting is daarbij erg effectief en helpt je de ondernemer te overtuigen om de samenwerking aan te gaan.

Meld je aan voor de ICR business coach onboarding dag

Pas jij in het profiel met onderstaande eigenschappen, dan ben jij in de basis geschikt als ICR business coach:

 • financiële achtergrond in combinatie met bedrijfskundige / bedrijfseconomische kennis
 • overtuigd zijn van het belang van doelgerichte focus
 • overtuigd zijn van het sturen en beheersen van onderlinge samenhang
 • overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van een professionele tool
 • overtuigd zijn dat het voortdurend werken aan een hoogontwikkelde teamintuïtie van essentieel belang is
 • eigen missie, kernwaarden, visie, strategische doelstellingen en meerjarenplan strak op het netvlies

Goed en kritisch kunnen luisteren, resultaat gericht zijn, continu verbeteren, prettig in de omgang zijn en duidelijk communiceren zijn randvoorwaarden die altijd aanwezig moeten zijn, met of zonder inzet van online ICR platform, bij een business coach. 😉

Niet iedere business coach is geschikt als ICR business coach

Succesvol ondernemen met slechts 9 groeiprincipes!

 • Onze jarenlange kennis & ervaring samengevat in 9 groeiprincipes.
 • Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder.
 • Lees en begrijp waarom de groeiprincipes noodzakelijk zijn voor grip op succes.
 • Groeien staat voor vooruitgang, beter én groter worden dus.
 • Vergroot je slagingskans als ondernemer door slimmer te ondernemen.
 • "Nee" leren zeggen is een voorname key to success!
 • Beïnvloedingswapens om focus, prestatie én rendement drastisch te verbeteren.
50%
De pdf is al bijna onderweg!
Gratis downloaden
Voor ondernemers die succesvol willen zijn

Natuurlijk wil ik het Route ICR platform als lead generator!

Ervaar 14 dagen gratis!

Eerst 14 dagen gratis ervaren


Route ICR - Pro Basics

€ 35,-
per maand, of € 325 per jaar
 • Waarom?

Positieve impact op je leven als ondernemer

Draagt bij aan je succes

Lekker in je vel en rust


 • Hoe?

Route ICR webapp voor succesvol ondernemen

In de basis zélf waarde creëren

Voortdurend, maar stapje voor stapje,  werken aan verbeteringen in je organisatie

Kennis en vaardigheden beklijven in de organisatie en raken structureel ingebed in de bedrijfsvoering

Inzet van een real life coach versnelt het groeiproces


 • Wat?

Het onmogelijke, tóch mogelijk maken met een goed doordachte structuur & organisatie

Overzichtelijk en duidelijk stappenplan

Dynamisch business plan

Lid Route ICR community

3 van de 33 ICR objectives


 • Maximaal 1 gebruiker
Eerst 14 dagen gratis ervaren

Route ICR - Pro Next

€ 65,-
per maand, of € 599 per jaar
 • Waarom?

Positieve impact op je leven als ondernemer

Draagt bij aan je succes

Lekker in je vel en rust


 • Hoe?

Route ICR webapp voor succesvol ondernemen

In de basis zélf waarde creëren

Voortdurend, maar stapje voor stapje,  werken aan verbeteringen in je organisatie

Kennis en vaardigheden beklijven in de organisatie en raken structureel ingebed in de bedrijfsvoering

Inzet van een real life coach versnelt het groeiproces


 • Wat?

Via ICR (= InControlRating) houvast en ondersteuning in het groeiproces om van échte ambitie naar resultaat te gaan

Het onmogelijke, tóch mogelijk maken met een goed doordachte structuur & organisatie

Overzichtelijk en duidelijk stappenplan

Dynamisch business plan

Lid Route ICR community

Alle 33 ICR objectives


 • Maximaal 1 gebruiker
Eerst 14 dagen gratis ervaren

Route ICR - Pro Team

€ 99,-
per maand, of € 897 per jaar
 • Waarom?

Positieve impact op je leven als ondernemer

Draagt bij aan je succes

Lekker in je vel en rust


 • Hoe?

Route ICR webapp voor succesvol ondernemen

In de basis zélf waarde creëren, samen met je team

Voortdurend, maar stapje voor stapje,  werken aan verbeteringen in je organisatie

Kennis en vaardigheden beklijven in de organisatie en raken structureel ingebed in de bedrijfsvoering

Inzet van een real life coach versnelt het groeiproces


 • Wat?

Via ICR (= InControlRating) houvast en ondersteuning in het groeiproces om van échte ambitie naar resultaat te gaan

Het onmogelijke, tóch mogelijk maken met een goed doordachte structuur & organisatie

Overzichtelijk en duidelijk stappenplan

Dynamisch business plan

Lid Route ICR community

Alle 33 ICR objectives


 • Maximaal 10 gebruikers