Overschat jij jezelf of ben je zelfkritisch?
Overschat jij jezelf of ben je zelfkritisch?
2 min. leestijd

Overschat jij jezelf of ben je zelfkritisch?

In het Financieel Dagblad van 4 september j.l. verscheen het artikel ‘Industrie laat geld liggen doordat management zichzelf overschat’.

Blijkbaar kan er binnen een substantiële groep bedrijven pas verbetering optreden als zij onder ogen zien dat hun management niet altijd op orde is. Vooralsnog is er dus sprake van zelfoverschatting. Want waar wordt gedacht dat er goed wordt gepresteerd is er in de praktijk veelal sprake van een zesjescultuur binnen Nederlandse bedrijven.

Volgens het artikel doen de bedrijven het in Nederland vooral slecht op het gebied van doelen stellen. De doelen zijn niet scherp genoeg én zijn vaak niet realistisch. Hoewel ook wij deze ervaring delen, zien wij ook dat ondernemers en management vaak onwetend zijn over hoe en waarom je strategisch en operationeel dezelfde focus creëert.

Dan komt daar ook nog eens bij dat het maken van de vertaalslag tussen de visie en de strategische doelstellingen enerzijds en de targets voor de dagelijkse business anderzijds tot problemen leidt. Hierdoor ontbreekt er vaak een brug tussen ‘directiekamer’ en ‘werkvloer’ met een achterblijvende omzet in combinatie met onnodig hoge kosten als ongewenst gevolg.

Onwetendheid mag geen excuus zijn om hier geen of onvoldoende aandacht aan te besteden! En heel moeilijk hoeft het overigens ook weer niet te zijn. Met een beetje hulp kun je namelijk meer zélf dan je denkt.

In de basis begint het met bewustwording én ambitie. Top down, dus vanuit de directie en het management bezien, gaat het over het managen van wat zij verwachten van de overige medewerkers. En bottom up, dus vanuit de overige medewerkers bezien, gaat het over het proactief meedenken aan wat er van hen verwacht mag worden. Samen optrekken in dit verhaal is dus de oplossing om te zorgen dat er vanuit alle onderdelen en lagen in het bedrijf volop commitment is om de visie werkelijkheid te laten worden.

Het gaat dan over bewuster ondernemen en daarbij geldt als uitgangspunt ‘beter voorkomen dan genezen’. Je moet dit namelijk als doorlopend punt van aandacht integreren in de processen binnen je organisatie. En voor een optimale werking moet je echt zorgen dat je organisatie in de volle breedte goed is ingericht. En wees gerust, dat hoeft echt niet allemaal in een keer. Doe dat vooral stapje voor stapje, maar ben wél zelfkritisch en leg de lat steeds een beetje hoger. Want er is geen groei mogelijk zonder ambitie en zonder discipline!

Over de schrijver
Paul Joore (geboren 1970) is een ambitieuze & idealistische professional. Dit heeft hij hard gemaakt, als grondlegger en eigenaar van Route ICR. En daarmee ook van de Route ICR webapplicatie. Hij is een zeer ervaren ondernemerscoach én is zelf ondernemer. Hij wordt vooral gedreven door zijn overtuiging dat kennis, ervaring en vaardigheden delen de basis is voor groei. Want dat maakt mensen bewuster van de gevolgen van beslissingen die zij moeten nemen, zowel zakelijk als privé. En daarmee stuur je gedrag én stimuleer je groei. Als bedrijfseconoom en registeraccountant, legt hij eind vorige eeuw een sterke basis voor zijn zakelijke carrière bij de accountants tak van Arthur Andersen. Aansluitend is hij in allerlei (interim) management rollen actief in het bedrijfsleven, bij zowel beursgenoteerde als MKB bedrijven. Inmiddels ligt zijn focus reeds vele jaren op het helpen van ondernemers bij het realiseren van hun ambitie. Hij heeft zich dan ook ontwikkeld tot groei coach én trainer on the job voor het MKB. Groeien staat hierbij voor beter én groter worden. Maar het knaagde aan Paul dat hij in zijn eentje maar een beperkt aantal ondernemers kon helpen met zijn kennis en ervaring. Daarom heeft hij zich jaren geleden ten doel gesteld om álle MKB bedrijven op een laagdrempelige en betaalbare manier van de benodigde kennis en vaardigheden te voorzien. Allereerst om de onwetendheid bij ondernemers om te zetten in bewustwording. En daarmee te zorgen dat zij begrijpen hoe zij hun eigen kwaliteiten en die van hun medewerkers effectiever en efficiënter kunnen inzetten in hun bedrijf. Als een fundament voor duurzaam ondernemen. Als een fundament voor duurzame groei. Na jaren pionieren, vele mooie gesprekken met allerlei partijen in de markt, tegenslagen vanuit alle hoeken, en vooral heel veel ontwikkeluren, is de Route ICR webapplicatie inmiddels dé oplossing om het voorgaande te bereiken. ‘Learning on the job’, of beter gezegd ‘learning by doing’ als basis voor een praktische invulling van MKB governance. Zo wordt de kans dat ondernemers (sneller) hun doelen bereiken aanzienlijk vergroot. Een hele mooie bijkomstigheid is dat meer kennis bij het MKB bijdraagt tot meer focus en daardoor leidt tot minder verspilling van energie en grondstoffen. Zo draagt een betere MKB governance ook nog eens bij aan een duurzamere wereld! Paul is tevens auteur van het ondernemersboek ‘Succesvol groeien doe je zo!’.
Reactie plaatsen