Medewerkers ontslaan is niet altijd nodig.
Medewerkers ontslaan is niet altijd nodig.

Heb jij last van een of meerdere slecht presterende medewerkers? Dan ben je niet te benijden, want dat brengt een hoop negatieve energie met zich mee. En je worstelt ongetwijfeld met de manier waarop je je zorgen bespreekbaar maakt om de situatie op te lossen.

Want deze teamleden zijn verre van proactief, zijn vooral negatief en ontlopen hun verantwoordelijkheid. En je wilt natuurlijk voorkomen dat deze persoon of personen structureel de sfeer in je team bederven. Dit leidt immers tot minder werkvreugde voor iedereen en dat gaat ten koste van de instelling en motivatie. Met als resultaat een (veel te) lage productiviteit.

In veel bedrijven is er (te) weinig aandacht voor ‘probleemgevallen’ en wordt er pas ingegrepen als het eigenlijk al veel te laat is. Want mensen denken dat gedrag binnen de norm valt wanneer er geen corrigerende actie is waaruit blijkt dat juist het tegendeel waar is. Maar heb je eigenlijk wel eens nagedacht of het vertoonde gedrag binnen de kernwaarden van je bedrijf valt?

Kernwaarden geven richting aan het gedrag dat je verwacht van je medewerkers. Als dit voor het gehele team duidelijk is, spreken andere teamleden de persoon met ongewenst gedrag hier uit zichzelf op aan. Correctie vanuit het team dus. En dat gebeurt omdat de kaders van het gewenste gedrag binnen je bedrijf expliciet zijn vastgelegd.

De ervaring leert dat veel bedrijven hun kernwaarden niet expliciet hebben gemaakt. Dat is een gemiste kans, want het is onderdeel van het DNA van je bedrijf. En als je duidelijk maakt welk gedrag je verwacht van je medewerkers, is het ook eenvoudiger om hen aan te spreken op hiervan afwijkend gedrag. Je hebt met andere woorden gezorgd voor een preventieve maatregel die de productiviteit van je team beheersbaar maakt, in ieder geval voor dit element.

Beter voorkomen dan genezen dus en je delegeert op deze manier een deel van je verantwoordelijkheden naar je team. Voor een optimale werking zorg je dat je organisatie in de volle breedte goed is ingericht. En dat hoeft niet allemaal ineens, doe dat vooral stapje voor stapje. Zo hoeft het lang niet altijd tot ontslag van medewerkers te komen!

Over de schrijver
Paul Joore is de ambitieuze grondlegger en eigenaar van het online Route ICR platform voor succesvol ondernemen. Daarnaast is hij auteur van het ondernemersboek ‘Succesvol groeien doe je zo!’. Paul Joore heeft meer dan 30 jaar ervaring in het bedrijfsleven. Als ondernemer, (interim) manager en als coach / adviseur. Met de focus altijd op het zo effectief en efficiënt mogelijk realiseren van doelen. In de praktijk betekent dit inControl zijn in het proces van ambitie naar resultaat.Dit alles werkt alleen door vanuit een doelgerichte structuur te denken, plannen en te handelen. Binnen het MKB ontbrak kennis en ervaring op dit vlak en goed doordachte oplossingen waren niet beschikbaar. Daarom besloot Paul Joore om dit dan maar zelf te gaan creëren. Met als missie zoveel mogelijk ondernemers te helpen om succesvol te zijn. Via een professionele, toegankelijke en vooral effectieve aanpak.Paul Joore: "Mijn passie is onbereikbare doelen haalbaar maken met een goed doordachte structuur en organisatie. De kick van het bereiken van het onmogelijke is onbetaalbaar!🔥"In veel MKB bedrijven regeert 'de waan van de dag'. Met als gevolg dat ondernemers niet inControl zijn als het gaat over het bereiken van doelen. Daardoor realiseren zij ook hun ondernemersambitie niet. Erger nog, voor velen is die ambitie niet eens glashelder. En hoe kun je doelgericht werken, zonder een echt doel te hebben?De Route ICR webapplicatie helpt ondernemers inControl te zijn in het proces van ambitie naar resultaat. Via een gestructureerd stappenplan en begrijpelijke ondersteuning in de gehele webapplicatie. Succesvol groeien door doelgerichte focus. Eerst beter, dan groter. Ben je nieuwsgierig? Ook jij kunt de ICR aanpak 14 dagen kosteloos proberen zonder enige verplichting!
Reactie plaatsen