Medewerkers ontslaan is niet altijd nodig.
Medewerkers ontslaan is niet altijd nodig.

Heb jij last van een of meerdere slecht presterende medewerkers? Dan ben je niet te benijden, want dat brengt een hoop negatieve energie met zich mee. En je worstelt ongetwijfeld met de manier waarop je je zorgen bespreekbaar maakt om de situatie op te lossen.

Want deze teamleden zijn verre van proactief, zijn vooral negatief en ontlopen hun verantwoordelijkheid. En je wilt natuurlijk voorkomen dat deze persoon of personen structureel de sfeer in je team bederven. Dit leidt immers tot minder werkvreugde voor iedereen en dat gaat ten koste van de instelling en motivatie. Met als resultaat een (veel te) lage productiviteit.

In veel bedrijven is er (te) weinig aandacht voor ‘probleemgevallen’ en wordt er pas ingegrepen als het eigenlijk al veel te laat is. Want mensen denken dat gedrag binnen de norm valt wanneer er geen corrigerende actie is waaruit blijkt dat juist het tegendeel waar is. Maar heb je eigenlijk wel eens nagedacht of het vertoonde gedrag binnen de kernwaarden van je bedrijf valt?

Kernwaarden geven richting aan het gedrag dat je verwacht van je medewerkers. Als dit voor het gehele team duidelijk is, spreken andere teamleden de persoon met ongewenst gedrag hier uit zichzelf op aan. Correctie vanuit het team dus. En dat gebeurt omdat de kaders van het gewenste gedrag binnen je bedrijf expliciet zijn vastgelegd.

De ervaring leert dat veel bedrijven hun kernwaarden niet expliciet hebben gemaakt. Dat is een gemiste kans, want het is onderdeel van het DNA van je bedrijf. En als je duidelijk maakt welk gedrag je verwacht van je medewerkers, is het ook eenvoudiger om hen aan te spreken op hiervan afwijkend gedrag. Je hebt met andere woorden gezorgd voor een preventieve maatregel die de productiviteit van je team beheersbaar maakt, in ieder geval voor dit element.

Beter voorkomen dan genezen dus en je delegeert op deze manier een deel van je verantwoordelijkheden naar je team. Voor een optimale werking zorg je dat je organisatie in de volle breedte goed is ingericht. En dat hoeft niet allemaal ineens, doe dat vooral stapje voor stapje. Zo hoeft het lang niet altijd tot ontslag van medewerkers te komen!

Over de schrijver
Paul Joore (geboren 1970) is een ambitieuze & idealistische professional. Dit heeft hij hard gemaakt, als grondlegger en eigenaar van Route ICR. En daarmee ook van de Route ICR webapplicatie. Hij is een zeer ervaren ondernemerscoach én is zelf ondernemer. Hij wordt vooral gedreven door zijn overtuiging dat kennis, ervaring en vaardigheden delen de basis is voor groei. Want dat maakt mensen bewuster van de gevolgen van beslissingen die zij moeten nemen, zowel zakelijk als privé. En daarmee stuur je gedrag én stimuleer je groei.Als bedrijfseconoom en registeraccountant, legt hij eind vorige eeuw een sterke basis voor zijn zakelijke carrière bij de accountants tak van Arthur Andersen. Aansluitend is hij in allerlei (interim) management rollen actief in het bedrijfsleven, bij zowel beursgenoteerde als MKB bedrijven. Inmiddels ligt zijn focus reeds vele jaren op het helpen van ondernemers bij het realiseren van hun ambitie. Hij heeft zich dan ook ontwikkeld tot groei coach én trainer on the job voor het MKB. Groeien staat hierbij voor beter én groter worden.Maar het knaagde aan Paul dat hij in zijn eentje maar een beperkt aantal ondernemers kon helpen met zijn kennis en ervaring. Daarom heeft hij zich jaren geleden ten doel gesteld om álle MKB bedrijven op een laagdrempelige en betaalbare manier van de benodigde kennis en vaardigheden te voorzien. Allereerst om de onwetendheid bij ondernemers om te zetten in bewustwording. En daarmee te zorgen dat zij begrijpen hoe zij hun eigen kwaliteiten en die van hun medewerkers effectiever en efficiënter kunnen inzetten in hun bedrijf. Als een fundament voor duurzaam ondernemen. Als een fundament voor duurzame groei.Na jaren pionieren, vele mooie gesprekken met allerlei partijen in de markt, tegenslagen vanuit alle hoeken, en vooral heel veel ontwikkeluren, is de Route ICR webapplicatie inmiddels dé oplossing om het voorgaande te bereiken.‘Learning on the job’, of beter gezegd ‘learning by doing’ als basis voor een praktische invulling van MKB governance. Zo wordt de kans dat ondernemers (sneller) hun doelen bereiken aanzienlijk vergroot. Een hele mooie bijkomstigheid is dat meer kennis bij het MKB bijdraagt tot meer focus en daardoor leidt tot minder verspilling van energie en grondstoffen. Zo draagt een betere MKB governance ook nog eens bij aan een duurzamere wereld!Paul is tevens auteur van het ondernemersboek ‘Succesvol groeien doe je zo!’.
Reactie plaatsen