Leerprogramma MKB groeit
Praktisch leerprogramma voor MKB ondernemers

Leerprogramma MKB Groeit!

Met de Route ICR webapplicatie als rode draad van het leerprogramma, versnel je het proces om je ondernemersambitie te realiseren. Samen met de andere deelnemers leg je je ondernemersambitie glashelder vast en je vertaalt deze in een kansrijk business model. Om vervolgens vanuit een duidelijke visie en strakke doelstellingen te zorgen voor grip op het proces om van ambitie naar resultaat te gaan.