Wat betekent visie?

Visie

Wat betekent visie?

Kort samengevat kun je zeggen dat je visie aangeeft wat je wil betekenen voor je doelgroep en hoe je dat wilt bereiken. Zonder visie is een bedrijf stuurloos, want een visie geeft richting en zorgt voor verbinding in het team. Het is vrijwel zeker dat er in een bedrijf zonder visie, veel tijd, energie en geld wordt verspild. Toch onderschatten veel ondernemers het ontwikkelen van een visie.

Voor een ondernemer staat de visie voor zijn kijk op het lange termijn perspectief van zijn bedrijf. Dit zijn dan ook de uitgangspunten van waaruit zijn bedrijf opereert.

Het is verstandig om een uitdagende ambitie in je visie te leggen. Want precies dat is nodig om beter te worden én innovatief te zijn. En ook al lijkt die ambitie op het eerste gezicht onhaalbaar, met de juiste aanpak kun je het haalbaar máken!

Ben wel kritisch, want als het bijvoorbeeld je ambitie is om echt stevig te groeien dan moet er genoeg markt zijn voor wat je van plan bent te doen. Met andere woorden, het moet van belang zijn voor genoeg klanten. Bovendien moet dat wat je gaat doen onderscheidend zijn ten opzichte van je concurrenten.

Door onze visie te geven maken we dus duidelijk waar we heen willen. Uit onze visie blijkt ook welke positie in de markt we in zullen nemen binnen drie tot vijf jaar vanaf nu.

Stappenplan om tot een goede visie te komen:

1. Verantwoordelijke inventariseert wat reeds beschikbaar is en legt vast in het invoerveld Visie binnen ICR.

 • Welke ambitie leeft er binnen de organisatie.
 • Uitkomsten van eventuele eerdere pogingen om tot een goede visie te komen.
 • Elementen die van belang zijn en bijvoorbeeld vastliggen in onderzoeksrapporten, jaarverslagen of (strategische) plannen.
 • Soortgelijke teksten van concurrenten en andere relevante organisatie.

2. Deel uitkomsten inventarisatie met je (kern-) team - via Deel met je team functie onder het invoerveld Visie binnen ICR.

 • Deel de resultaten van stap 1 met het kernteam van je organisatie.
 • Bespreek met elkaar welke elementen zeker terug moeten komen in de visie.
 • Leg vast in het invoerveld Visie binnen Route ICR.
 • Formuleer een concept omschrijving van de visie en vraag formeel om feedback aan het kernteam via (Deel met je team functie).

3. Zorg voor draagvlak binnen je organisatie.

 • Is het kernteam tevreden over de in concept geformuleerde visie? Vraag dan een grotere groep medewerkers, uit alle lagen en afdelingen, om feedback.
 • Op basis van de reacties komt het kernteam tot een definitieve beschrijving van de visie.
 • Vraag nog eenmaal feedback vanuit de eerder betrokken medewerkers om te borgen dat de meest recente feedback én bijbehorende score is opgeslagen binnen ICR.
 • De kernteam leden zorgen dat voor iedereen duidelijk is wat de visie betekent voor hun dagelijkse werkzaamheden.

Doel bepalen, plan maken en aan de slag

Doel bepalen, plan maken en aan de slag. Spreekt dat je aan? Start dan nu geheel kosteloos jouw route naar succes en groei. Wij geven je 14 dagen om kennis te maken met onze gestructureerde Route ICR aanpak. Van stappenplan en e-learning tot samenwerken en verbeterplan. En je zit nergens aan vast!

Reactie plaatsen

Logisch als je meer wilt weten

Neem contact op via onderstaande button!