Wat is een risk-control matrix?

Risk-control matrix

Wat is een risk-control matrix?

Doel van een risk-control matrix is het overzichtelijk maken van:

  1. de risico's (risks) die opgesloten zitten in een proces
  2. de beheersmaatregelen (controls) die zijn geïmplementeerd om de risico's tot een acceptabel niveau te mitigeren

Hiermee leg je schematisch vast op welke wijze je de risico's in je processen beheersbaar maakt. Daarnaast zorg je door regelmatig te testen of wat je hebt ingeregeld ook daadwerkelijk werkt zoals verwacht.

De risico's geef je gewicht door te kijken wat de kans is dat het risico zich openbaart en welke (financiële) impact dit kan hebben voor je organisatie.

Reactie plaatsen

Logisch als je meer wilt weten

Neem contact op via onderstaande button!