Wat is een productiebudget?

Productiebudget

Wat is een productiebudget?

Met productiebudget bedoelen we de hoeveelheid geld die voor een bepaalde periode is gereserveerd om het productieproces te kunnen draaien. 

In zijn algemeenheid geldt dat als we het hebben over het budget, dat we hebben over de beschikbaarheid van financiële middelen. Het beschikbare budget draait om de inzet van kapitaal om kansen te benutten, risico’s te beheersen en rendement te behalen. Daarnaast leidt het beschikbare budget tot te maken keuzes uit de diverse elementen en de daarbinnen geboden opties.

Determine the Goal, Make a Plan, and Get Started

Determine the goal, make a plan, and get started. Does that appeal to you? Then start your journey towards growth and success now, completely free of charge. We give you 14 days to experience our structured Route ICR approach, from step-by-step plans and e-learning to collaboration and improvement plans. And there's no obligation!

Also read Successful entrepreneurship can be learned.

Reactie plaatsen

Logisch als je meer wilt weten

Neem contact op via onderstaande button!