Wat is een meerjarenplan?

Meerjarenplan

Wat is een meerjarenplan?

In ons meerjarenplan (= strategie) laten we zien op welke manier en in welk tempo we de visie en strategische doelstellingen realiseren. De strategie is met andere woorden de route die je kiest om je doel te behalen.

We doen dit door mijlpalen en deadlines vast te stellen voor alle waarden uit het Business Model van je bedrijf én deze op te nemen in het meerjarenplan.

Onze missie en kernwaarden vormen vervolgens de leidraad om te zorgen dat we in ons dagelijkse handelen voortdurend bijdragen aan het realiseren van de mijlpalen en de visie van ons bedrijf.

Reactie plaatsen

Logisch als je meer wilt weten

Neem contact op via onderstaande button!