Wat is een management cyclus?

Management cyclus

Wat is een management cyclus?

Met periodieke management cyclus bedoelen we de wijze waarop je wordt geïnformeerd dat je op schema ligt. Op schema ligt om je strategische doelstellingen en overige doelen uit het meerjaren plan te bereiken, zodat je kunt (bij-) sturen.

Management cyclus staat hierbij voor die werkzaamheden binnen de managementtaak die bestaan uit:

  1. plannen
  2. structuur vormgeven
  3. medewerkers aansturen
  4. het evalueren van resultaten.

Met de PDCA cyclus van Deming, voluit Plan Do Check Act, is permanente verbetering van processen het uitgangspunt voor het invulling geven aan de periodieke management cyclus.

Reactie plaatsen

Logisch als je meer wilt weten

Neem contact op via onderstaande button!