Wat is een jaarrekening?

Jaarrekening

Wat is een jaarrekening?

Met jaarrekening bedoelen we de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting die een onderneming na afloop van een boekjaar verplicht is op te maken. De jaarrekening moet een getrouw inzicht geven in de financiële positie van de onderneming.

Reactie plaatsen

Logisch als je meer wilt weten

Neem contact op via onderstaande button!