Wat is imagoschade?

Imagoschade

Wat is imagoschade?

Het imago is de beeldvorming die een product, persoon of organisatie oproept. Schade aan het imago ontstaat doordat de beeldvorming negatief heeft uitgepakt.

Het imago wordt bepaald door verschillende factoren. Zo kunnen meningen van andere personen het beeld van een product, persoon of organisatie bepalen. Ook spelen prestaties een grote rol: als de diensten geleverd worden zoals verwacht, dan valt dit positief uit, maar vinden er afwijkingen plaats dan kan dit het imago schaden. Zeker in deze tijd waarin dit alles via social media eenvoudig deelbaar is met zowat de hele wereld.

Denk bijvoorbeeld aan de sjoemelsoftware in de auto industrie of aan ontvlambare opladers voor mobiele telefoons.

Reactie plaatsen

Logisch als je meer wilt weten

Neem contact op via onderstaande button!