Wat zijn groeiprincipes?

Groeiprincipes

Wat zijn groeiprincipes?

Binnen ICR draaien we niet om de hete brij heen. Ambitieuze ondernemers kunnen niet zonder degelijk fundament onder het groeiproces van hun bedrijf. 

En om succesvol te ondernemen werk én groei je samen met je team. Groei staat hierbij voor vooruitgang. Eerst beter, dan groter. In die volgorde én met toepassing van de 9 ICR groeiprincipes. Want met deze pijlers verdwijnt de angst van ondernemers om (meer) personeel in te zetten. Deze groeiprincipes zorgen er namelijk voor dat je de juiste uitgangspunten voor de inrichting van je organisatie en bedrijfsvoering toepast. Daarmee staan zij aan de basis van een verbetercultuur in je bedrijf.

Vooral vanuit de topsport weten we hoe belangrijk het is om samen te werken. Een heldere visie, gemeenschappelijke doelen. Een gedeelde aanpak. Automatismen en ingebouwde zekerheden in de uitvoering. Elkaar aanspreken op ongewenst gedrag en verbetermogelijkheden. Verbeteracties doorvoeren. Volstrekt logische uitgangspunten om tot een topteam te komen. De 9 ICR groeiprincipes zijn daarom vooral gericht op het werken aan een hoogontwikkelde teamintuïtie. Want in het bedrijfsleven werken in de basis dezelfde principes als in de topsport.

Lees en/of download ook het ICR magazine dat is gewijd aan de 9 ICR groeiprincipes.

Reactie plaatsen

Logisch als je meer wilt weten

Neem contact op via onderstaande button!