Wat is een financieel plan?

Financieel plan

Wat is een financieel plan? 

Doel van een financieel plan is een vertaling in cijfers te geven van de strategische doelstellingen en het business plan, waarbij tevens te behalen mijlpalen in de tijd worden vastgelegd.

Een financieel plan bestaat uit een investeringsbegroting, een financieringsbegroting, een exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting.

Via een investeringsbegroting maak je als bedrijf een overzicht van investeringen die je  nu en in de toekomst moet doen om je business te kunnen draaien. Denk hierbij o.a. aan aankopen van gebouwen, machinepark, wagenpark, inventaris, maar ook aan investeringen in voorraden en andere middelen om de bedrijfsprocessen op gang te brengen. 

In de financieringsbegroting staat opgenomen hoe de beoogde investeringen worden betaald. Dit kan met behulp van eigen geld (eigen vermogen) en met behulp van leningen (vreemd vermogen). 

Via de exploitatiebegroting bereken je  of je bedrijf in staat zal zijn om winst te maken. In de exploitatiebegroting wordt een overzicht van kosten en omzet opgenomen. 

De liquiditeitsbegroting (cashflow forecast) tenslotte is een overzicht van de verwachte uitgaven en inkomsten in een bepaalde periode. Zo zie je per periode of er voldoende financiële middelen aanwezig zijn om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Reactie plaatsen

Logisch als je meer wilt weten

Neem contact op via onderstaande button!